Ako spraviť graf za minútové intervaly

V bežnej biznis analýze väčšinou potrebujete analyzovať dáta po rokoch, mesiacoch či dňoch. Čo však, ak potrebujete analyzovať dáta po minútach, resp. zobraziť za minútové intervaly v rámci nejakého časového úseku? Napr. keď chcete vizualizovať v grafe, v ktorej časti dňa prichádza najviac objednávok, či v ktorej časti dňa sa robí najviac/najmenej sledovaných úkonov? Vtedy si musíme trochu dopomôcť jazykom DAX.

Čítajte ďalej

Ako analyzovať vyťaženosť ľudí na projektoch v PowerPivote a v Power BI

V projektovom riadení je častá požiadavka na analýzu vyťaženosti jednotlivých zdrojov, najmä ľudí. Zatiaľ čo nástroje ako Microsoft Project takúto funkcionalitu majú, tak ich použitie nie je vždy vhodné. Napr. vtedy, keď takúto štatistiku chcete zahrnúť do reportu, a nie všetci jeho konzumenti majú nainštalovaný MS Project. Preto si teraz ukážeme, ako analyzovať vyťaženosť ľudí na projektoch v PowerPivote a v Power BI, ktoré sú oveľa dostupnejšie.

Čítajte ďalej

Analýza bezpečnosti potravín v Power BI

Dnes ma pri nákupe v potravinách napadlo, že by nebolo zlé zistiť, odkiaľ pochádza najviac nebezpečných potravín. A na analýzu bezpečnosti potravín použiť Power BI, resp. kombináciu Power Query a PowerPivotu. Výsledky celkom dosť šokovali aj mňa.

Čítajte ďalej

Dynamická kategorizácia dát v rôznych časových obdobiach

V jednom zo starších článkov sme si ukázali, ako ide robiť dynamická kategorizácia dát podľa číselníka. Čiže ako si vytvoriť vlastné kategórie napr. produktov podľa predajnosti, kde názvy, hranice a poradie kategórií sú uložené v samostatnom číselníku, ktorý si užívateľ môže hocikedy zmeniť, a podľa toho sa mu prepočíta štatistika. Čo ale v tom prípade, keby ste chceli spraviť takúto kategorizáciu, s ohľadom napr. na rôzne časové obdobia? Napr. keby ste mali kategorizovať, resp. segmentovať produkty či zákazníkov do kategórií, kde príslušnosť do danej kategórie môže byť iná v každom roku, napr. podľa obratu ktorý produkt/zákazník v danom roku spravil? Poďme sa na to pozrieť, ako sa to dá elegantne spraviť.

Čítajte ďalej

Úprava dátového modelu v PowerPivote – skrývanie tabuliek

Po iniciálnom vytvorení modelu a poskrývaní nepotrebných stĺpcov, niekedy treba poskrývať aj komplet celé tabuľky. Ide zvyčajne o 2 prípady:

  1. Daná tabuľka obsahuje iba parametre, prípadne je len pomocnou tabuľkou pre dáta alebo výpočty,
  2. Užívateľ chce vidieť v ponuke len 1 tabuľku (čo je mimochodom jeden z odporúčaných postupov pri tvorbe dátového modelu, ktoré učíme na našom prvom kurze PowerPivotu).

Čítajte ďalej

Úprava dátového modelu v PowerPivote – 1. časť

Ďalším krokom po vytvorení dátového modelu v PowerPivote a správnom vytvorení vzťahov medzi tabuľkami je jeho úprava. Ide o to, aby sme si zjednodušili a spríjemnili používanie výslednej kontingenčky. Ona je síce funkčná, ale zvyčajne obsahuje príliš dlhú ponuku, v ktorej treba prácne listovať, a takisto zatiaľ nevie nič iné okrem rezania dát jednotlivými stĺpcami. Čo síce môže niektorým užívateľom stačiť, ale to dokáže aj obyčajná kontingenčka. A keďže PowerPivot dokáže omnoho viac, bola by škoda to nevyužiť 🙂 Čítajte ďalej

Ako vytvoriť vzťahy v dátovom modeli

Po prvotnom importe tabuliek, pred samotnou analýzou, je potrebné ešte vykonať posledný krok – zadefinovanie vzťahov medzi tabuľkami. Bez toho by totiž PowerPivot nevedel, ako má dáta z tabuliek spojiť dohromady. Zároveň vďaka týmto prepojeniam už nebudete musieť písať stovky VLOOKUPov v Exceli, aby ste dali dáta dokopy do jednej kontingenčky.

Čítajte ďalej

Ako vytvoriť dátový model v PowerPivote

Prvým krokom pri používaní PowerPivotu po zapnutí samotného doplnku je vytvorenie dátového modelu, ktorý nám poslúži pre následné analýzy a reporting.

Po tom, čo povolíte doplnok PowerPivot, choďte do záložky POWERPIVOT, a kliknite na Spravovať (v angličtine Manage):

ppivot_spravovat_sk

Po niekoľkých sekundách sa nám otvorí nové okno PowerPivotu, ktoré slúži na vytvorenie a úpravu dátového modelu. Čítajte ďalej