Objednávka workshopu
 
  Optimalizácia výkonu DAX a rýchlosti dátových modelov Power BI - variant PREMIUM

 
  Fakturačné údaje

 
  Názov firmy  
  Ulica a číslo domu  
  PSČ  
  Mesto  
  Štát  
  IČO  
  DIČ  
  IČ DPH

 
  Kontaktné údaje

 
  Meno a priezvisko  
  E-mail  
  Mobil  
  Ostatné údaje

 
  Počet účastníkov  
  Poznámka k objednávke
(mená účastníkov, fakturačné požiadavky a pod.)
 
 
Cena celkom: --- EUR

 
  Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cenám sa pripočítava DPH podľa platných predpisov.