Objednávka e-kurzu

 
  Workshop Pokročilá interaktivita, reporting a DAX Power BI

 
  Údaje o účastníkovi e-kurzu

 
  Meno a priezvisko  
  E-mail  
  Telefón  
 
Fakturačné údaje

 
 

 
  Názov spoločnosti  
  Ulica a číslo  
  PSČ a mesto  
  Štát  
  IČO  
  DIČ  
  IČ DPH  
  Spôsob úhrady

 
 
Poznámka k objednávke
(bude potvrdené neskôr, závisí od našich možností)
 
 
Cena celkom: 157,00 EUR

 
  Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cenám sa pripočítava DPH podľa platných predpisov. V prípade objednávok do zahraničia,
Vám bude finálna cena potvrdená v e-mailovej správe, ktorá Vám príde po potvrdení objednávky z našej strany.

 
     
     
   
       objednávka vyžaduje platbu za tovar