Power Query – Skriptovanie v jazyku M

Úroveň: mierne pokročilí až pokročilí

Vstupné požiadavky: základná znalosť práce s Excelom alebo Power BI, základy práce s Power Query na úrovni nášho prvého kurzu o Power Query.

Cieľ kurzu: Naučiť sa kompletne celý jazyk M, bez ktorého sa v Power Query nepohnete pri pokročilejších či komplikovanejších transformáciách údajov. Prejdeme si postupne celý jazyk M od úplných základov, pričom budeme postupovať od najľahších tém po najťažšie, kde jedna téma bude postupne budovať na druhej. Ukážeme si nielen syntax rôznych štruktúr a funkcií, ale aj ich použitie v praxi, na veľkom množstve príkladov. Dozviete sa, ako jazyk M nazerá na tabuľky a iné údajové štruktúry, a ako to vhodne využiť na čo najlepšie spracovanie údajov, vrátane správneho myslenia v jazyku M. Pozrieme sa aj na problémy, ktoré vznikajú v jazyku M, či už z pohľadu toho, ako je postavený tento jazyk, alebo z pohľadu problémov, na ktoré bežne narazíte pri jeho použití v praxi. Pomocou jazyka M potom zvládnete používať aj pokročilé funkcie v jazyku M, vytvárať a skladať pokročilé transformácie, a budete môcť sebavedomo písať všetky skripty v jazyku M. Zároveň budú vaše skripty kratšie, čistejšie, a potenciálne aj rýchlejšie.

Toto je najdetailnejší kurz na Slovensku, od autora jedinej slovenskej knihy o Power Query a jazyku M. Je to top expert s 12-ročnou praxou v Power Query a 8-ročnou praxou v Power BI. Kurz sa venuje vyslovene jazyku M a problémom, ktoré nastávajú pri príprave dát s pomocou tohto jazyka. Z kurzu odídete plní nápadov, ako robiť veci lepšie. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Cieľová skupina: analytici, zamestnanci controllingu a reportingu, ktorí sa potrebujú naučiť jazyk M, aby pomocou neho mohli plnohodnotne využívať všetky možnosti Power Query, vrátane pokročilých transformácií a techník prípravy údajov.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 700-stranová kniha o Power Query v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsah kurzu:

Začíname s jazykom M

 • Úvod do jazyka M
 • Jazyk M a Power Query
 • Rozšírený editor
 • Dotazy, vzorce a hodnoty
 • Práca s číselnými a textovými hodnotami
 • Práca s dátumovými a časovými hodnotami
 • Konverzia z textových hodnôt a na textové hodnoty
 • Techniky pre zvýšenie produktivity pri písaní skriptov

Zložené hodnoty a konštrukty v jazyku M

 • Zoznamy
 • Záznamy
 • Lenivé vyhodnocovanie
 • Identifikátory
 • Blok let..in
 • Komentáre v jazyku M
 • Príkaz if..then..else
 • Práca s prázdnymi hodnotami a hodnotou NULL
 • Vlastné funkcie a ich využitie v jazyku M
 • Klauzula each, uzávera, a pokročilé využitie funkcií
 • Spracovanie pomocou cyklov v jazyku M
 • Práca s tabuľkami a tabuľkovými hodnotami
 • Odkazy, odkazované typy a ich vyhodnocovanie

Pokročilejšie konštrukty a techniky v jazyku M

 • Metadáta a ich využitie
 • Príkaz try, spracovanie a zadržiavanie chýb
 • Práca s binárnymi hodnotami a súbormi
 • Sekcie, atribúty a prostredia
 • Typy a typový systém jazyka M
 • Firewall Power Query
 • Odkazované dotazy a ich vyhodnocovanie