Power Apps – Rýchla tvorba firemných aplikácií bez programovania

Cieľ kurzu: Naučíte sa bleskurýchlo vytvárať moderné firemné aplikácie bez programovania, pomocou cloudovej služby Microsoft Power Apps. Pozrieme sa na to, ako si viete sami vytvárať jednoduchšie aplikácie za pár minút, ktoré viete použiť na evidenciu a správu rôznych činností. A ktoré fungujú rovnako na počítačoch, tabletoch aj smartfónoch. Naučíte sa, ako sa viete napojiť na ľubovoľné dáta a databázy (vo vnútri firmy aj v cloude súčasne), tieto potom zobrazovať a upravovať v interaktívnych formulároch, následne pridať biznis logiku a kontrolu správnosti dát, a ako to celé integrovať s ostatnými platformami ako SharePoint, Office 365 / Microsoft 365 či OneDrive.

Ukážeme si aj “zložitejšiu” funkcionalitu, ako fotografovanie, skenovanie čiarových kódov či zbieranie podpisov, aby ste vedeli urýchliť a zefektívniť bežné činnosti. A okrem toho aj to, ako potom následne nad tým celým spustiť automatické procesy a prepojiť to s ostatnými systémami vo vašej firme aj mimo nej, pomocou technológie Power Automate. Vďaka tomuto kurzu ušetríte tisíce až desaťtisíce eur za programovanie jednoduchších aplikácií, či integráciu medzi nimi. A najmä na to nebudete potrebovať programátora – menšie úpravy aplikácií hravo zvládnete aj sami. Na záver si ako bonus ukážeme aj integráciu s reportami Power BI.

Cieľová skupina: stredný manažment, vedúci pracovníci, a podobné profesie, ktorí potrebujú zaviesť evidenciu procesov a ich automatizáciu, ale nechcú sa kvôli tomu učiť programovať, či platiť zdĺhavý vývoj klasických aj mobilných aplikácií.

Toto je najdetailnejší kurz o Power Apps v celej SR a ČR, od autora jedinej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to odborník so 4-ročnou praxou v Power Apps, 8-ročnou praxou v Power BI a 13-ročnou praxou v PowerPivote. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté: kniha o Power Apps, občerstvenie, obed, parkovanie a dobrá atmosféra na kurze 🙂


Obsahová náplň

Úvod do Power Apps

 • Power platforma a Power Apps
 • typy aplikácií v Power Apps
 • nastavenia aplikácií
 • licencovanie, predplatné a cena Power Apps

Vytvorenie aplikácie Power Apps

 • vygenerovanie aplikácie z Excelu (či iného zdroja dát)
 • zorientovanie sa v editore aplikácií Power Apps
 • vytvorenie prázdnej aplikácie
 • pripojenie dátových zdrojov (databázy, Access, SharePoint, OneDrive, …)
 • nastavenie brány údajov / Data Gateway
 • obrazovky
 • formuláre
 • ovládacie prvky
 • nastavovanie vlastností prvkov
 • médiá a grafy
 • galérie
 • tabuľky s údajmi
 • zoskupovanie prvkov

Akcie

 • navigácia medzi obrazovkami
 • pridanie biznis logiky
 • overovanie a kontrola správnosti zadaných hodnôt pred uložením
 • ukladanie dát
 • podmienené formátovanie
 • akcie pri spustení aplikácie
 • toky v službe Power Automate – tvorba vlastných biznis postupov medzi aplikáciami

Funkcie a vzorce jazyka Power Fx

 • syntax písania vzorcov
 • základné funkcie v Power Apps pre prežitie
 • tabuľky, záznamy a hodnoty
 • objekty a ich vlastnosti
 • dynamické vlastnosti objektov
 • premenné, kolekcie, tabuľky a záznamy
 • logické, textové a dátumové funkcie
 • funkcie pre prácu s dátami a kolekciami
 • sumarizačné a štatistické funkcie
 • reaktívne vzorce
 • chybové hlásenia a vyskakovacie upozornenia

Pokročilejšie techniky

 • úprava vzhľadu aplikácie
 • interaktivita medzi prvkami na obrazovke
 • rozšírené vlastnosti objektov
 • odložená validácia polí
 • práca s obrázkami, zber podpisov, skenovanie čiarových kódov
 • práca s GPS pozíciami a mapami
 • zobrazovanie externého obsahu – súbory PDF, dlaždice Power BI, a pod.

Publikovanie aplikácií Power Apps

 • verzie aplikácie a ich publikovanie
 • prideľovanie prístupov a zdieľanie
 • návrat k predchádzajúcim verziám aplikácie

Common Data Service / Dataverse

 • aplikácie riadené modelom CDS
 • vytvorenie entitno-relačného modelu v CDS
 • využitie CDS v Power Apps a v Power BI
 • načítanie dát do CDS
 • mapovanie vstupných dát na polia v modeli
 • úprava a transformácia dát
 • zoskupenie dát, transpozícia riadkov a stĺpcov
 • odstránenie chýb v dátach
 • načítanie a úprava tabuliek z webstránok
 • zlúčenie a pripojenie dotazov
 • štatistické a matematické transformácie dát
 • navigácia v použitom postupe transformácie dát a kroky späť
 • pridanie vlastných stĺpcov
 • úvod do jazyka M a rozšírený editor dotazu

Integrácia s Power BI

 • pridanie integračného objektu Power BI
 • konfigurácia vizualizácie Power Apps v reporte Power BI
 • spracovanie prichádzajúcich dát z reportu Power BI
 • integrácia s dátami v Office 365, OneDrive a SharePointe
 • použivanie viacerých verzií aplikácie Power Apps
 • aktualizácia aplikácie Power Apps v reporte
 • publikovanie reportov Power BI s aplikáciami Power Apps
 • vyvolanie reportov a dashboardov Power BI v appke Power BI Mobile z aplikácie Power Apps
 • zobrazenie dlaždice z dashboardu Power BI v Power Apps