PowerApps – Rýchla tvorba firemných aplikácií bez programovania

Cieľ kurzu: Naučíte sa bleskurýchlo vytvárať moderné firemné aplikácie bez programovania, pomocou cloudovej služby Microsoft PowerApps. Ukážeme si, ako viete za pár minút vytvoriť jednoduchšie aplikácie, ktoré sa dajú použiť na evidenciu a správu rôznych činností. A ktoré fungujú rovnako na počítačoch, tabletoch aj smartfónoch. Ukážeme si, ako sa viete napojiť na ľubovoľné dáta a databázy (vo vnútri firmy aj v cloude), tieto potom zobrazovať a upravovať v interaktívnych formulároch, ako pridať biznis logiku a kontrolu správnosti dát, a ako to celé integrovať s ostatnými platformami ako SharePoint, Office 365 či OneDrive.

Ukážeme si aj “zložitejšiu” funkcionalitu, ako fotografovanie, skenovanie čiarových kódov či zbieranie podpisov, aby ste vedeli urýchliť a zefektívniť bežné činnosti. A okrem toho aj to, ako potom následne nad tým celým spustiť automatické procesy a prepojiť to s ostatnými systémami vo vašej firme aj mimo nej, pomocou technológie Power Automate. Vďaka tomuto kurzu ušetríte tisíce až desaťtisíce eur za programovanie jednoduchších aplikácií, či integráciu medzi nimi. A najmä na to nebudete potrebovať programátora – menšie úpravy aplikácií hravo zvládnete aj sami. Na záver si ako bonus ukážeme aj integráciu s reportami Power BI.

Cieľová skupina: stredný manažment, vedúci pracovníci, a podobné profesie, ktorí potrebujú zaviesť evidenciu procesov a ich automatizáciu, ale nechcú sa kvôli tomu učiť programovať, či platiť drahý vývoj klasických aj mobilných aplikácií.

Toto je najdetailnejší kurz o PowerApps v celej SR a ČR, od autora prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to odborník s 3-ročnou praxou v PowerApps, 5-ročnou praxou v Power BI a 10-ročnou praxou v PowerPivote. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté: tlačená príručka k preberaným témam v slovenčine, občerstvenie, obed, parkovanie a dobrá atmosféra na kurze 🙂


Obsahová náplň

Úvod do PowerApps

 • Power platforma a PowerApps
 • typy aplikácií v PowerApps
 • nastavenia aplikácií
 • licencovanie, predplatné a cena PowerApps

Vytvorenie aplikácie PowerApps

 • vygenerovanie aplikácie z Excelu (či iného zdroja dát)
 • zorientovanie sa v editore aplikácií PowerApps
 • vytvorenie prázdnej aplikácie
 • pripojenie dátových zdrojov (databázy, Access, SharePoint, OneDrive, …)
 • obrazovky
 • formuláre
 • ovládacie prvky
 • nastavovanie vlastností prvkov
 • médiá a grafy
 • galérie
 • tabuľky s údajmi
 • zoskupovanie prvkov

Akcie

 • navigácia medzi obrazovkami
 • pridanie biznis logiky
 • overovanie a kontrola správnosti zadaných hodnôt pred uložením
 • ukladanie dát
 • podmienené formátovanie
 • akcie pri spustení aplikácie
 • akcie v službe Power Automate – tvorba vlastných biznis postupov medzi aplikáciami

Funkcie a vzorce

 • syntax písania vzorcov
 • základné funkcie v PowerApps pre prežitie
 • tabuľky, záznamy a hodnoty
 • objekty a ich vlastnosti
 • dynamické vlastnosti objektov
 • kolekcie
 • premenné
 • chybové hlásenia a vyskakovacie upozornenia

Pokročilejšie techniky

 • úprava vzhľadu aplikácie
 • interaktivita medzi prvkami na obrazovke
 • rozšírené vlastnosti objektov
 • odložená validácia polí
 • práca s obrázkami, zber podpisov, skenovanie čiarových kódov
 • zobrazovanie externého obsahu – súbory PDF, dlaždice Power BI, a pod.
 • pravidlá

Publikovanie aplikácií PowerApps

 • verzie aplikácie a ich publikovanie
 • prideľovanie prístupov a zdieľanie
 • návrat k predchádzajúcim verziám aplikácie

Common Data Service

 • aplikácie riadené modelom CDS
 • vytvorenie entitno-relačného modelu v CDS
 • využitie CDS v Power BI
 • Načítanie dát do CDS
 • Mapovanie vstupných dát na polia v modeli
 • Úprava a transformácia dát
 • Zoskupenie dát, transpozícia riadkov a stĺpcov
 • Odstránenie chýb v dátach
 • Načítanie a úprava tabuliek z webstránok
 • Zlúčenie a pripojenie dotazov
 • Štatistické a matematické transformácie dát
 • Navigácia v použitom postupe transformácie dát a kroky späť
 • Pridanie vlastných stĺpcov
 • Úvod do jazyka M a rozšírený editor dotazu

Integrácia s Power BI

 • pridanie integračného objektu Power BI
 • konfigurácia vizualizácie PowerApps v reporte Power BI
 • spracovanie prichádzajúcich dát z reportu Power BI
 • integrácia s dátami na Office 365, OneDrive a SharePointe
 • použivanie viacerých verzií aplikácie PowerApps
 • aktualizácia aplikácie PowerApps v reporte
 • publikovanie reportov Power BI s aplikáciami PowerApps