Power BI a jazyk DAX – Jedi Master level

Cieľ kurzu: Kurz je zameraný na tie najpokročilejšie veci, aké v Power BI existujú, a na kreatívne obchádzanie viacerých obmedzení Power BI. Ukážeme si, aké problémy vznikajú pri analýzach stoviek miliónov riadkov, a čo je podstatnejšie – ako zoptimalizovať pokročilé DAX dotazy tak, aby aj na takomto objeme údajov bežali veľmi rýchlo. Dokonca ešte rýchlejšie, ako bežia na OLAP kockách. Budeme naozaj pracovať s dátovým modelom, ktorý má viac ako 300 miliónov riadkov – takže žiadne dlhé teoretické prednášky, ale všetko si vyskúšame priamo na veľkých dátach. Zároveň sa naučíte, ako spraviť dátový model kompaktný a rýchly súčasne. Kurz bude pre Vás užitočný aj vtedy, ak pracujete “len” s niekoľkými miliónmi riadkov, pretože viaceré techniky využijete aj tu. Po absolvovaní tohto kurzu zabudnete na výraz “nedá sa”, a zaradíte sa medzi top expertov v tabulárnych modeloch. Z Power BI vyžmýkate omnoho viac, ako je oficiálne možné.

Cieľová skupina: Účastníci, ktorí už ovládajú pokročilú prácu s PowerPivotom v Exceli, Power BI alebo SSAS Tabular Modeli, a chcú dostať z Power BI maximum. Ďalej účastníci, ktorí si nevedia dať rady s riešením ťažkých problémov v Power BI, potom čo už vyskúšali všetko možné. Ďalej účastníci, ktorí majú problém s rýchlosťou výpočtov alebo DAX dotazov, a chcú ich urýchliť na bleskové výpočty. A aj účastníci, ktorí majú problémy s veľkosťou dátových modelov, a potrebujú ich rapídne zmenšiť. Kurz vôbec nie je vhodný pre začiatočníkov. Účastníci by mali ovládať Power BI na úrovni nášho pokročilého kurzu Power BI, alebo mať ekvivalentné znalosti.

Tak ako aj pri ostatných našich kurzoch Power BI, aj na tomto Vás bude učiť autor jedinej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert s 8-ročnou praxou v Power BI a 13-ročnou praxou v PowerPivote, vrátane nasadení vo veľkých firmách, ktorý Vám jednoducho vysvetlí aj Jedi Master funkcionalitu Power BI 🙂 Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsahová náplň:

Kreatívna Jedi Master analytika

 • M:N vzťahy, rozdielne implementácie
 • Kaskádové M:N vzťahy
 • Rozšírené tabuľky
 • Výpočtové skupiny
 • Prepojenia tabuliek cez podmienky
 • Virtuálne prepojenia tabuliek
 • Analýzy prieskumov
 • ABC analýza
 • Histogramy
 • Vlastné užívateľské zoskupovania dát
 • Prechodová klasifikačná matica
 • Snapshotové tabuľky
 • Spracovanie histórie v SCD dimenziách

Jedi Master slicery a záložky

 • Parametrizácia dátového modelu cez slicer
 • Zmena merítok na grafe cez slicer
 • Zmena zobrazovaných osí na grafe cez slicer
 • Pokročilé využitie záložiek pre prezentáciu
 • Vytvorenie popup okien v Power BI Desktope

Optimalizácia dátového modelu

 • Ako je organizovaný dátový model v pamäti
 • Dáta, slovníky, relácie a hierarchie
 • Kompresné algoritmy VertiPaqu a ich ovplyvňovanie
 • Rýchla analýza dátového modelu pomocou Power BI Analyzera
 • Optimalizácia pamäte používanej dátovým modelom
 • Optimalizácia stĺpcov s vysokou kardinalitou/početnosťou hodnôt
 • Implicitná materializácia dát
 • Materializované agregáty
 • Kedy použiť vypočítané stĺpce a kedy merítka
 • Normalizácia vs. denormalizácia dát
 • Cache dátového modelu a jej čistenie
 • Nastavenia SSAS Tabularu / Azure Analysis Services ovplyvňujúce výkon
 • Úprava kompresného pomeru cez nastavenia servera SSAS / AAS

Optimalizácia DAX dotazov

 • Práca s DAX Studiom
 • Interná architektúra vykonávania dotazov
 • Storage Engine a Formula Engine
 • Cache výsledkov kalkulácií a jej využitie vo výpočtoch
 • Rozdiely v cache-ovaní DAX vs. MDX dotazov
 • Exekučné plány DAX dotazov
 • VertiPaq dotazy
 • Iterátory, a ich optimalizácia
 • Nahradenie náročných operácií rýchlymi operáciami
 • Prepis pomalých DAX dotazov na rýchlejšie alternatívy
 • Eliminácia internej komunikácie medzi SE a FE
 • Optimalizácia DISTINCT COUNT
 • Využívanie interných štruktúr dátového modelu
 • Odstránenie dekompresie celej tabuľky do pamäte počas výpočtu
 • Agregačné tabuľky a agregácie
 • Tajné optimalizačné Jedi Master triky
 • Monitorovanie interných udalostí

Ostatné Jedi Master techniky

 • Interné dátové pohľady (DMV)
 • Riešenie systémových problémov VertiPaqu
 • SSAS Tabular – zabezpečenie prístupu na úrovni stĺpcov a merítok