Kniha Profesionálne Power Query a jazyk M

Power Query je veľmi flexibilný nástroj, ktorý vám umožňuje pozbierať si údaje z mnohých zdrojov, a potom ich ľubovoľne pospájať, skombinovať, vyčistiť, spracovať a transformovať do takej podoby, ktorá sa bude ľahko analyzovať a reportovať. Je integrovaný v Power BI, Exceli, Dataverse, Power Automate, SSAS Tabulare a mnohých ďalších produktoch.

Kniha Profesionálne Power Query a jazyk M sa venuje profesionálnemu využitiu Power Query a jazyku M, primárne v Power BI, Exceli a Power Query Online. Postupuje od stručných základov, cez kompletne celý jazyk M, a rôzne praktické techniky používané pri spracovaní údajov, vrátane optimalizácie výkonu. Tak, aby vedel čitateľ na konci samostatne spracovávať údaje z rôznych dátových zdrojov do požadovanej podoby, a aby výsledné riešenia boli rýchle, efektívne a ľahko udržiavateľné.

V tejto knihe nájdete:

  • Ako začať používať Power Query a jazyk M profesionálnym spôsobom,
  • Ako používať kompletne celý jazyk M, ako funguje, a ako v ňom sebavedomo písať skripty,
  • Praktické techniky pre každodenné spracovanie údajov,
  • Ako načítať údaje z rôznych druhov API,
  • Desiatky optimalizačných techník, ako urýchliť a zefektívniť spracovanie v Power Query.

Táto kniha je napísaná tak, aby ste sa postupne naučili Power Query a jazyk M od úplných základov, a aby ste sa naučili bežne používané postupy a techniky, s ktorými sa stretnete v praxi pri používaní tejto technológie. Vďaka tomuto sa nemusíte sami trápiť dlhé týždne či mesiace, či zdĺhavo hľadať riešenia na internete, keď chcete pripraviť svoje údaje pre Power BI či Excel.

Kniha má presne 700 strán. Je písaná vo formáte inštrukcií so screenshotmi, tabuľkami a skriptami, krok po kroku, počas toho ako ich vysvetľujem – čiže tak ako ste na to zvyknutí z tohto blogu. Všetky návody sú písané pre slovenské verzie Power BI aj Excelu. Sú však bez problémov použiteľné aj na anglické a české verzie.

kniha Power Query, zadná stranaTáto kniha je síce cielená na začiatku na začiatočnícke publikum, ale ku koncu aj na pokročilé publikum. Nie je však vyčerpávajúcim zdrojom, ktorý by pokryl túto technológiu „do posledného šróbika“. To by táto kniha musela mať odhadom niekoľko tisíc strán. A bola by vhodná akurát tak ako ťažítko pod dvere.

Namiesto toho sa kniha sústredí na tie najpodstatnejšie veci, ktoré potrebujete vedieť z Power Query, aby ste vedeli samostatne spracovávať údaje v Power Query, a pripravovať ich pre analytické a reportingové nástroje. Prípadne použiť aj niektoré pokročilejšie techniky, ktoré sa vám v praxi môžu hodiť. Ak teda ešte len začínate pracovať v Power Query, či v nich už pracujete niekoľko mesiacov, tak táto kniha bude pre vás. Ak v ňom však pracujete už niekoľko rokov, tak z tejto knihy budú prínosné asi iba posledné kapitoly. To skôr dôjdite na niektorý z našich pokročilých kurzov Power Query.

Kniha pokrýva do hĺbky aj získavanie údajov z rôznych druhov API a optimalizáciu výkonu Power Query. Venuje sa praktickým problémom pri spracovaní údajov, ktoré vznikajú pri firemnom použití, vrátane skriptovania v jazyku M, od ktorého závisí dokonalé zvládnutie Power Query. Zároveň je kniha napísaná prakticky a stručne, na základe viac ako 10-ročných skúseností autora s týmito technológiami. A tí, čo ho už poznáte, či už priamo, alebo z referencií, tak viete, že je nabitá hromadou obsahu. Navyše to je jediná kniha na svete, ktorá pokrýva kompletne celý jazyk M. Takisto je jediná, ktorá sa venuje optimalizácii výkonu do hĺbky.

Svoje si v nej teda nájdu nielen začiatočníci. Obsahuje množstvo málo známych a nedokumentovaných funkcionalít, ako interne funguje Power Query, a ako to vhodne využiť na dosiahnutie čo najvyššej rýchlosti a efektívnosti spracovania údajov. Využijú ju preto aj profesionáli v Power Query.

Kniha je dostupná iba v klasickej tlačenej verzii.

Ak vás zaujíma obsah knihy, tak si môžete pozrieť ukážku prvých 32 strán z knihy. Podľa toho budete hneď vedieť, čo viete z knihy využiť. Prípadne si prečítajte aj Otázky a Odpovede ku knihe, kde nájdete odpovede na najčastejšie otázky.

Formát knihy je C5, a jej rozmery sú 162 x 229 mm. Kniha je viazaná v mäkkej väzbe a vytlačená na bielom premium papieri.

Cena knihy je 38,50 EUR s DPH, plus poštovné. Knihu posielame kuriérom v rámci SR aj ČR.

Ak sa vám kniha páči, a chceli by ste ju čím skôr mať, tak si ju objednajte na tomto mieste: