Druhá najväčšia hodnota v jazyku DAX

Niekedy vás v analýzach nezaujíma to, čo je najväčšie alebo najmenšie. Ale v konkrétnych prípadoch potrebujete zistiť, aká je druhá najväčšia hodnota. Lebo napríklad užívateľ chce pri Paretovej analýze vidieť nielen obrat za najväčšieho zákazníka, ale aj za druhého najväčšieho zákazníka, pri porovnávaní v tej istej kontingenčke alebo grafe. Preto sa teraz pozrieme na to, ako ide vypočítať druhá najväčšia hodnota v jazyku DAX.

Čítajte ďalej

Záludnosti funkcie TOPN v jazyku DAX

Už v niekoľkých článkoch sme sa venovali funkcii TOPN, ktorá vráti prvých N riadkov z tabuľky. A vo väčšine prípadov funguje ako očakávate. Niekedy však vráti tých riadkov viac. A ak si na to nedáte pozor, tak môžete mať zlé analýzy a nevedieť o tom. Preto sa teraz pozrieme na to, kedy sa to stáva, a ako z toho von.

Čítajte ďalej

Ako zistiť počty nových, existujúcich a odídených zákazníkov v čase, v jazyku DAX

Pri analýze predaja je veľakrát potrebné zistiť nielen to, koľko bolo uskutočnených objednávok alebo zmlúv, ale aj to, či boli od nových zákazníkov, existujúcich zákazníkov, a či nebodaj niektorí zákazníci aj neodišli. Zisťuje sa tým napr. fluktuácia zákazníkov, ale aj rôzne ďalšie zaujímavé veci z pohľadu predaja aj marketingu. Preto sa teraz pozrieme, ako to zistiť a vypočítať.

Čítajte ďalej

Dynamická kategorizácia dát v rôznych časových obdobiach

V jednom zo starších článkov sme si ukázali, ako ide robiť dynamická kategorizácia dát podľa číselníka. Čiže ako si vytvoriť vlastné kategórie napr. produktov podľa predajnosti, kde názvy, hranice a poradie kategórií sú uložené v samostatnom číselníku, ktorý si užívateľ môže hocikedy zmeniť, a podľa toho sa mu prepočíta štatistika. Čo ale v tom prípade, keby ste chceli spraviť takúto kategorizáciu, s ohľadom napr. na rôzne časové obdobia? Napr. keby ste mali kategorizovať, resp. segmentovať produkty či zákazníkov do kategórií, kde príslušnosť do danej kategórie môže byť iná v každom roku, napr. podľa obratu ktorý produkt/zákazník v danom roku spravil? Poďme sa na to pozrieť, ako sa to dá elegantne spraviť.

Čítajte ďalej

Ako zobraziť dynamických TOP N položiek v kontingenčke

V predchádzajúcom článku som sa venoval vcelku jednoduchému problému, ako zobraziť TOP N položiek, a ako zvyšné položky zoskupiť do položky “ostatné”. Malo to však jednu chybičku krásy – nereagovalo to na vybrané filtre a slicery kontingenčky. Dnes si ukážeme, ako tento problém vyriešiť pomocou výpočtu dynamických TOP N položiek v DAXe.

Čítajte ďalej

Analýza predaja položiek tovaru z registračných pokladníc a predajných transakcií

Pred časom sa na mňa obrátil jeden z čitateľov tohto blogu s otázkou, ako sa robí analýza predaja položiek tovaru z registračných pokladníc, resp. z predajných transakcií, kde sa v jednej transakcii predáva viacero druhov tovaru. Konkrétne, ako zistiť konkrétne vzťahy medzi konkrétnymi druhmi predaných položiek. Pozrime sa teda na to, ako sa s tým jednoducho popasovať.

Čítajte ďalej

Ako vypočítať TOP N v skupine

Dnes sa pozrieme na jeden konkrétny problém, ktorý som nedávno riešil u jedného klienta. Išlo o to, ako v skupine dát vypočítať merítko, ktoré zobrazí najlepšiu hodnotu spomedzi podhodnôt v skupine. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, ukážeme si riešenie tohto problému na našich dátach.

Čítajte ďalej