Ako analyzovať odpracovaný čas v PowerPivote a Power BI

PowerPivot aj Power BI viete využiť na analýzu všetkého možného. Dokonca aj na analýzu odpracovaného času z dochádzkových záznamov. Problém však nastáva v tom, keď chcete zobraziť odpracovaný čas, čiže počet odpracovaných hodín a minút, do finálneho výstupu, napr. ako 172:30 hod.. Preto sa na to teraz pozrieme.

Čítajte ďalej

Ako prekonvertovať číslo do hexadecimálneho formátu v jazyku DAX aj v jazyku M

Ak ste niekedy potrebovali dynamicky ofarbovať grafy v Power BI či v Reporting Services, tak ste si museli do merítka najprv vypočítať farbu, aby ste ju potom vedeli použiť, napr. pri podmienenom formátovaní. Väčšina nástrojov však vyžaduje zadanie farby v hexadecimálnom formáte. Preto sa teraz pozrieme na to, ako sa s tým elegantne popasovať.

Čítajte ďalej

Ako vypočítať TOP N v skupine

Dnes sa pozrieme na jeden konkrétny problém, ktorý som nedávno riešil u jedného klienta. Išlo o to, ako v skupine dát vypočítať merítko, ktoré zobrazí najlepšiu hodnotu spomedzi podhodnôt v skupine. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, ukážeme si riešenie tohto problému na našich dátach.

Čítajte ďalej

Vypočítané polia v PowerPivote – merítka

V predchádzajúcich článkoch sme si ukázali, ako využiť vypočítané stĺpce na vytvorenie vlastných analytických kategórií, či opravovať chyby v dátach. V PowerPivote však existujú ešte vypočítané polia, resp. merítka, ktoré sa počítajú na úrovni kontingenčnej tabuľky. Vďaka nim môžete robiť nielen pokročilú analytiku, ale aj zobraziť dáta úplne ľubovoľným spôsobom, aký len potrebujete – bez ohľadu na to, či to kontingenčka umožňuje alebo nie. Je to tým, že kontingenčka takéto polia nepočíta, ale počíta ich PowerPivot pomocou jazyka DAX.

Čítajte ďalej