Ako zobraziť celkový súčet na začiatku kontingenčnej tabuľky, v Power BI aj PowerPivote

Kontingenčné tabuľky sú skvelý nástroj na bežnú analýzu dát. V niektorých prípadoch sa však nezobrazujú tak, ako by ste presne chceli, a možnosti ich nastavenia sú tiež relatívne obmedzené. Ak chcete napríklad zobraziť celkový súčet na začiatku kontingenčnej tabuľky, či už v Power BI alebo excelovskom PowerPivote, tak máte smolu – nepodporujú to. Na všetky problémy však existuje riešenie, a my sa teraz na jedno z nich pozrieme.

Čítajte ďalej

Ako zoskupiť malé položky do jednej kategórie

Pri reportingu buď cez PowerPivot alebo cez Power BI sa niekedy stane to, že máte zobrazených veľmi veľa položiek v kontingenčke alebo v grafe. Pričom väčšina z nich Vás nezaujíma, pretože sú príliš malé v porovnaní s ostatnými. Typickým príkladom je analýza TOP klientov alebo TOP produktov, kde Vás zvyčajne zaujímajú len čísla za najlepších klientov alebo produkty, a ostatné položky by ste chceli mať zobrazené napr. v sumárnom riadku “ostatné“, prípadne len v jednom súhrnnom výreze koláčového grafu, tiež označenom ako “ostatné”. Toto sa dá celkom efektne vyriešiť pomocou techniky TOPN+1, ktorá umožňuje zoskupiť malé položky do jednej kategórie, a na ktorú sa teraz pozrieme.

Čítajte ďalej