Pozvánka na webinár Od dobrého k výbornému riešeniu v Power BI

Poznať jazyk DAX je kľúčové pri tvorbe reportov v Power BI. V spojení s vhodnými modelovacími technikami vám umožní nielen vypočítať čokoľvek, ale aj zobraziť informácie v reporte akýmkoľvek spôsobom. Nie je však report ako report. Niekedy staviame report zbytočne komplikovane, ak nepoznáme všetky možnosti, alebo nemáme vhodné skúsenosti. Príďte sa pozrieť, ako sa dajú vylepšovať vaše riešenia v Power BI, aj s pomocou jazyka DAX.

Čítajte ďalej

Dynamické reportovacie mesiace v Power BI a Power Query

V niektorých spoločnostiach sa nepoužíva klasický reporting po kalendárnych mesiacoch, ale po reportovacích mesiacoch, ktoré sú mierne odlišné od tých kalendárnych, a počítajú sa dynamicky podľa interných pravidiel. A samozrejme potom aj v Power BI reportoch užívatelia očakávajú, že budú mať možnosť reportovať podľa takýchto mesiacov. Ideme sa teda pozrieť na to, ako zabezpečíme reporting, keď vo firme používame dynamické reportovacie mesiace.

Čítajte ďalej

Ako zobraziť celkový súčet na začiatku kontingenčnej tabuľky, v Power BI aj PowerPivote

Kontingenčné tabuľky sú skvelý nástroj na bežnú analýzu dát. V niektorých prípadoch sa však nezobrazujú tak, ako by ste presne chceli, a možnosti ich nastavenia sú tiež relatívne obmedzené. Ak chcete napríklad zobraziť celkový súčet na začiatku kontingenčnej tabuľky, či už v Power BI alebo excelovskom PowerPivote, tak máte smolu – nepodporujú to. Na všetky problémy však existuje riešenie, a my sa teraz na jedno z nich pozrieme.

Čítajte ďalej

Ako zoskupiť malé položky do jednej kategórie

Pri reportingu buď cez PowerPivot alebo cez Power BI sa niekedy stane to, že máte zobrazených veľmi veľa položiek v kontingenčke alebo v grafe. Pričom väčšina z nich Vás nezaujíma, pretože sú príliš malé v porovnaní s ostatnými. Typickým príkladom je analýza TOP klientov alebo TOP produktov, kde Vás zvyčajne zaujímajú len čísla za najlepších klientov alebo produkty, a ostatné položky by ste chceli mať zobrazené napr. v sumárnom riadku “ostatné“, prípadne len v jednom súhrnnom výreze koláčového grafu, tiež označenom ako “ostatné”. Toto sa dá celkom efektne vyriešiť pomocou techniky TOPN+1, ktorá umožňuje zoskupiť malé položky do jednej kategórie, a na ktorú sa teraz pozrieme.

Čítajte ďalej