Power Apps – Pokročilý vývoj a správa aplikácií

Cieľ kurzu: Dostaňte svoje aplikácie v Power Apps na ďalšiu úroveň. Na tomto kurze sa naučíte, ako sa vyvíjajú, nasadzujú a spravujú pokročilé aplikácie v Power Apps. Ukážeme si pokročilé techniky práce s dátami, vrátane práce s veľkým množstvom údajov, či hromadných operácií s nimi. Naučíte sa viacero pokročilých programátorských techník, vrátane využitia pokročilejších komponentov Power Apps naplno. A nevynecháme ani pokročilú integráciu s inými systémami, aby ste dostali zo svojich aplikácii Office/Microsoft 365 oveľa viac. A nielen s nimi. Tento kurz predstavuje 18-ročné skúsenosti autora s programovaním komerčných aplikácií, pretavené do prostredia Power Apps, ktoré odteraz máte na dosah aj Vy. A aj vďaka ktorým budete vedieť vyvíjať naozaj pokročilé aplikácie Power Apps.

Cieľová skupina: Kurz je určený tým, ktorí už pracujú s Power Apps niekoľko týždňov až mesiacov, a potrebujú rýchlo vyriešiť problémy, ktoré sa vyskytujú pri tvorbe a nasadení pokročilejších aplikácií v Power Apps. Takisto aj tým, ktorí chcú správne navrhovať a tvoriť aplikácie Power Apps, objaviť nové možnosti Power Apps, a pracovať v nich efektívnejšie.

Toto je najpokročilejší kurz o Power Apps v celej SR a ČR, od autora jedinej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to odborník so 4-ročnou praxou v Power Apps, 8-ročnou praxou v Power BI a 13-ročnou praxou v PowerPivote. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Úroveň: mierne pokročilí až pokročilí

Vstupné požiadavky: Základy práce s Power Apps na úrovni nášho prvého kurzu o Power Apps, alebo obdobné znalosti a skúsenosti.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté: kniha o Power Apps, občerstvenie, obed, parkovanie a dobrá atmosféra na kurze 🙂


Obsahová náplň

Pokročilé techniky práce s dátami a so záznamami

 • Výber správneho dátového zdroja
 • Načítanie/uloženie dát pomocou uložených procedúr v databáze
 • Delegácia a práca s veľkým objemom dát
 • Obídenie limitu 500 riadkov na tabuľku – viaceré techniky
 • Využitie vstupu z Power Apps v toku Power Automate
 • Vrátenie výsledkov z Power Automate do Power Apps
 • Obchádzanie obmedzení Power Apps cez Power Automate
 • Vnorené formuláre – multi-editácia viacerých záznamov
 • Vlastné INSERT-y a UPDATE-y – Patch
 • Zapisovanie dát do viacerých tabuliek súčasne
 • Práca so záznamami master-detail
 • Hromadné operácie so záznamami – RemoveIf, UpdateIf, ForAll a pod.
 • Transakcie
 • Riadkové zabezpečenie dát
 • Zaujímavé funkcie na prácu s dátami

Pokročilé programátorské techniky

 • Iteračné funkcie, cykly a ForAll
 • Pokročilá práca s kolekciami a premennými
 • Správna práca s dátumami a časmi – viacero stratégií (čítanie, zápis, vyhľadávanie)
 • Správna práca s prázdnymi a null hodnotami, a ich správne ukladanie
 • Práca s identitou užívateľa
 • Hromadné akcie (napr. e-mail)
 • Hashovanie hodnôt a šifrovanie údajov
 • Export dát do Excelu a iných dátových zdrojov
 • Presun dát medzi databázami a archivácia dát
 • Práca s lokálnymi dátami
 • Offline aplikácie

Pokročilý vývoj aplikácií Power Apps

 • Práca s rôznymi vývojovými prostrediami (vývoj, test, UAT, produkcia) a nasadzovanie zmien
 • Debugovanie aplikácie
 • Sledovanie a ladenie výkonu aplikácie
 • Odoslanie e-mailu z Power Apps
 • Mobilné notifikácie
 • Práca so súbormi a prílohami
 • Pokročilá práca s obrázkami a fotografiami
 • Uloženie viacerých fotografií k jednému záznamu
 • Podpisy a GPS súradnice
 • Podpisovanie dokumentov
 • Pokročilé využitie čiarových kódov a QR kódov
 • Pokročilá práca s mapami (Google Maps, Bing Maps, interaktívne Azure Maps)
 • Práca s AI – rozpoznávanie textu, rozpoznávanie objektov, spracovanie formulárov, preklad textu, analýza sentimentu + licencovanie

Pokročilá integrácia Power Apps s inými systémami

 • Vkladanie aplikácií Power Apps do webových stránok, Sharepointu, a pod.
 • Customizácia formulárov v Sharepoint zoznamoch pomocou Power Apps
 • Rozšírenie funkcionality MS Teams a MS Dynamics cez Power Apps
 • Pokročilé integračné scenáre s Power Apps a ostatnými cloudovými službami
 • Vytváranie vlastných komponentov Power Apps
 • Vytváranie vlastných konektorov Power Apps
 • Volanie rôznych API s rôznymi autentizačnými mechanizmami
 • Integrácia aplikácií Power Apps s ostatnými aplikáciami na zariadení (telefón, SMS, Skype, Whatsapp, Power BI Mobile, a pod.)
 • Pokročilá práca s galériami (taby, záložky, štýly, emulácia)
 • Resources (prostriedky)
 • Multi-jazyčné verzie aplikácií
 • Spracovanie chýb v aplikácii (aplikačné chyby + chyby z dátového zdroja)
 • Dizajnové princípy a zásady tvorby mobilných aplikácií

Špeciálne úlohy v Power Apps

 • Reset všetkých checkboxov v galérii po otvorení okna (check/uncheck all)
 • Startup parametre aplikácie a akcie na základe nich
 • Vytváranie tlačových zostáv
 • Ako vložiť celý report Power BI do Power Apps
 • Práca s časovačom
 • Ako ďalej