Power BI – Mierne pokročilá tvorba reportov a jazyk DAX

Úroveň: mierne pokročilí

Vstupné požiadavky: základná znalosť Power BI a jazyka DAX. Ideálne je ovládať aspoň základy práce s Power BI alebo PowerPivotom, a základy jazyka DAX, na úrovni nášho prvého kurzu.

Cieľ kurzu: Naučíte sa pokročilejšie techniky prípravy dát, analytiky a reportingu v Power BI. Kurz stavia na základoch z predchádzajúceho kurzu, a venuje sa viac do hĺbky všetkým 3 hlavným častiam Power BI – Power Query, dátovému modelu a DAX-u, a reportingu. Na tomto kurze sa naučíte správne pripravovať dáta v Power Query pre väčšie dátové modely, písať a upravovať skripty v jazyku M, a ušetríte čas zbavením sa opakujúcich úloh v Power Query. Takisto sa naučíte pracovať efektívnejšie aj s veľkým množstvom dát. V analytických blokoch sa naučíte, ako dopodrobna funguje CALCULATE a kontext výpočtu, a ako to využiť na pokročilejšie výpočty, a zjednodušenie a zrýchlenie výpočtov v jazyku DAX. Naučíte sa používať aj pokročilejšie analytické techniky, ako napr. supermerítka či odpojené slicery, či pokročilejšie štatistické funkcie a techniky, ktoré Vám odomknú úplne nové možnosti nielen v analytike, ale aj v interaktívnejšom reportingu. V poslednej časti o reportingu sa naučíte používať pokročilejšiu reportingovú funkcionalitu Power BI, tak aby ste dostali vzhľad reportov na oveľa vyššiu úroveň, zinteraktívnili, sprehľadnili a obohatili svoje reporty. A posunuli sa vo výsledku o kus ďalej smerom k profesionálnym reportom, ktoré vypočítajú a zobrazia užívateľom všetko v prehľadných, moderných a interaktívnych reportoch Power BI.

Toto je mierne pokročilý kurz Power BI, od autora jedinej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert s 8-ročnou praxou v Power BI a 13-ročnou praxou v PowerPivote, vrátane nasadení vo veľkých firmách, ktorý Vám jednoducho vysvetlí aj zložitejšie funkcie Power BI. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Cieľová skupina: Tvorcovia reportov Power BI, ktorí už majú základy v tvorbe reportov Power BI na úrovni nášho prvého kurzu alebo knihy o Power BI, prípadne samoukovia, ktorí sa chcú posunúť ďalej v tvorbe reportov Power BI.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • tlačená príručka k preberaným témam v slovenčine,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsahová náplň:

Pokročilé Power Query a práca s veľkým množstvom dát

 • Základná syntax jazyka M
 • Funkcie jazyka M bez UI
 • Vytváranie vlastných funkcií
 • Cykly a rozhodovacie konštrukty
 • Pokročilé zoskupovanie dát
 • Pokročilejšie techniky prípravy dát
 • Parametre a parametrické dotazy
 • Transformácie pomocou R skriptu a Pythonu
 • Režimy DirectQuery a Live
 • Query folding
 • Optimalizácia rýchlosti načítavania údajov
 • Inkrementálna aktualizácia dát

Kontext výpočtu jazyka DAX do hĺbky

 • Zmena kontextu výpočtu cez funkciu CALCULATE
 • Filtrovanie dát – funkcia FILTER, indický zápis filtrov, skrátený zápis
 • Odstraňovanie filtrov – funkcie ALL, ALLEXCEPT, REMOVEFILTERS, …
 • ALL funkcie v tabuľkovom režime
 • Kombinácia viacerých kontextových funkcií vo funkcii CALCULATE
 • Informačné funkcie o aplikovaných filtroch + SELECTEDVALUE
 • Technika prepisovania filtrov v kontexte výpočtu
 • Dotiahnutie dát z ostatných tabuliek – RELATED, RELATEDTABLE, LOOKUPVALUE
 • Výpočty cez neaktívne prepojenia – USERELATIONSHIP, CROSSFILTER
 • Funkcia CALCULATETABLE
 • Kombinácia filtrovacích a vyhodnocovacích funkcií
 • Pokročilé využitie filtrovacích funkcií s inými funkciami
 • (voliteľné) Funkcie pre prácu s Parent-Child hierarchiami – PATHxxx

Štatistické funkcie jazyka DAX

 • Klasické štatistické funkcie – SUM, MIN, MAX, AVERAGE, MEDIAN, STDDEV, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT , …
 • Skryté vlastnosti štatistických funkcií
 • Iteračné X-kové funkcie – SUMX, COUNTX, MAXX, AVERAGEX, …
 • Funkcie DISTINCT a VALUES
 • Technika vizuálneho súčtu – visual totals
 • Skórovanie dát, top N záznamov – RANKX, RANK.EQ
 • Technika TOP N + 1 / prvých N položiek + všetko ostatné
 • Vzorkovanie dát – SAMPLE a TOPN
 • Agregácia dát – SUMMARIZE, VALUES, SUMMARIZECOLUMNS, GROUPBY
 • Funkcie ADDCOLUMNS, SELECTCOLUMNS a ROW

Pokročilejšie analytické techniky

 • Pokročilé sledovanie aktuálneho vs. plánovaného stavu
 • Spájanie dát rôznej granularity
 • Dopočítavanie chýbajúcich hodnôt pri rôznej granularite dát a na neexistujúcich úrovniach
 • Prepojenia tabuliek typu many-to-many (M:N)
 • Parametrizácia dátového modelu
 • Dynamické pásma hodnôt, kategorizácia údajov a banding
 • Premenné jazyka DAX
 • Technika odpojených slicerov a parametrizácia výpočtov
 • Supermerítka a Jedi Master merítka
 • Výber ukazovateľov na grafe a v tabuľkách pomocou slicera
 • Konsolidácia a pokročilá organizácia merítok v dátovom modeli

Pokročilejšie reportovacie techniky

 • Záložky (bookmarks) a data storytelling
 • Tlačidlá v reportoch a ich akcie
 • Rozklik na detailné dáta a rôzne úrovne detailu, kaskádovitý rozklik, rozklik do iného reportu
 • Hyperlinky v tabuľkách a kontingenčkách, a prekliky na iné reporty
 • DAX row-level security – zabezpečenie dát na úrovni riadkov, a viditeľnosť dát v závislosti od oprávnení skupín užívateľov
 • Grafické ukazovatele v tabuľkách a kontingenčkách
 • Vkladanie reportov Power BI do PowerPointu a rôzne režimy prezentácie
 • Mobilné reporty Power BI
 • Motívy reportov a branding