SQL Server Analysis Services 2022/2019 – SSAS Tabular a on-premise nasadenie

Cieľ kurzu: Naučte sa vytvárať a spravovať tabulárne dátové modely Analysis Services. Ukážeme si, ako nielen správne vytvoriť tabulárne modely, ale aj ako ich správne nasadzovať, spravovať a monitorovať. Pokryjeme celý životný cyklus SSAS Tabularu, od prvotného vytvorenia dátového modelu, až po nasadenie do prevádzky, zabezpečenie a odovzdanie užívateľom. Súčasťou kurzu je aj integrácia s Power BI a s Reporting Services, či už on-premise, alebo s cloudovými technológiami. Naučíte sa aj to, kedy je vhodnejšie použiť vnútropodnikový SSAS Tabular, kedy cloudové Power BI Premium, či ako sa dá medzi nimi premigrovať. Tak, aby ste boli pripravení na výzvy, ktoré Vás čakajú pri on-premise nasadení SSAS Tabularu, a vedeli vytvoriť a nasadiť dátové modely správne na prvý pokus.

Úroveň: mierne pokročilí

Vstupné požiadavky: základná znalosť SQL Servera, a ideálne prehľad o možnostiach Power BI alebo PowerPivotu

Cieľová skupina: Vhodné pre účastníkov, ktorí potrebujú rýchlo a jednoducho implementovať technológiu tabulárneho OLAP-u vo firme, a chcú sa vyhnúť komplikovaným riešeniam. Kurz je založený na našich dlhoročných skúsenostiach z nasadenia v najväčších slovenských a českých firmách, s terabajtovými objemami dát. Určené pre tých, ktorí chcú špičkový výkon bez kompromisov.

Bude Vás učiť autor jedinej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert s 13-ročnou praxou v PowerPivote, 11-ročnou praxou v SSAS Tabulare a 8-ročnou praxou v Power BI, vrátane nasadení vo veľkých firmách. A dozviete sa množstvo užitočných a ťažko dohľadateľných tipov a trikov, ktoré sa inde nenaučíte. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Trvanie: 1 deň, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsah kurzu:

Úvod do tabulárnych modelov

 • Tabulárne modely vs. OLAP kocky
 • Interná organizácia a limity VertiPaqu
 • Inštalácia Analysis Services v tabulárnom móde vs. v PowerPivot móde
 • Inštalácia/aktivácia PowerPivotu v Exceli
 • Nástroje pre vytváranie tabulárnych modelov – Visual Studio, SQL Server Data Tools, Tabular Editor, DAX Studio

Vytváranie tabulárnych riešení

 • Vytvorenie tabulárneho projektu pre Analysis Services
 • Prevod excelovského PowerPivotu na tabulárny projekt Analysis Services
 • Import dát z dátových zdrojov
 • Transformácie dát a zabudované ETL v Power Query
 • Shared expressions v Power Query
 • Zlučovanie a spájanie dát z viacerých zdrojov
 • Aktualizácia dát z podkladových databáz
 • Analýza a testovanie modelu v Exceli
 • Nastavenia tabulárneho projektu
 • Versioning projektu – cez Git a iné CVS systémy

Pokročilá funkcionalita tabulárnych modelov – prehľad a nastavenie

 • Vypočítané stĺpce a vypočítané tabuľky
 • Vypočítané polia – merítka
 • Display folders – zobrazovacie priečinky
 • Hierarchie – klasické aj nevyvážené
 • KPI – kľúčové ukazovatele výkonu
 • Perspektívy
 • Viacjazyčné modely
 • Partitioning dát
 • In-memory vs. DirectQuery mód
 • Agregácie a agregačné tabuľky
 • Prepojenia typu many-to-many
 • Calculation groups – výpočtové skupiny

Nasadenie a správa riešenia

 • Nasadenie tabulárneho modelu na server SQL Server Analysis Services
 • Offline nasadenie a inkrementálne nasadenie zmien na server
 • Prepojenie tabulárneho modelu na SharePoint 2016/2013
 • Integrácia s Power BI Report Serverom
 • Integrácia s cloudom Power BI a Power BI Data Gateway
 • Processing tabulárnych databáz, tabuliek a partícií
 • Využitie MDX dotazov v režime DAX a naopak
 • Údržba tabulárnych modelov a projektov
 • Optimalizácia pamäte tabulárnych modelov a nastavenia servera
 • Inkrementálny processing dát
 • Záloha a obnovenie databáz, detach a attach
 • Workspace databáza
 • Sledovanie prevádzky cez nástroj SQL Server Profiler
 • Sledovanie prevádzky cez Extended Events
 • Monitorovanie servera cez Performance Monitor
 • Nastavenia servera – porty, protokoly, obmedzenie pamäte a pod.
 • Optimalizačné nástroje a benchmarking
 • Optimalizácia výkonu, exekučné plány a cache

Security

 • Zabezpečenie na úrovni servera
 • Zabezpečenie tabulárnych modelov, užívateľské role
 • DAX row-level security
 • Column-level security, table-level security, measure-level security
 • Dynamické zabezpečenie
 • Rôzny scope viditeľnosti dát pre rôznych užívateľov (napr. v závislosti od pozície užívateľa v hierarchii vo firme)
 • Impersonácia užívateľov
 • Kerberos delegation a nasadenie na rôznych serveroch
 • Pripojenie cez protokol HTTP(s) v prostrediach neumožňujúcich priame pripojenie cez protokol SSAS alebo bez možnosti otvorenia štandardného portu SSAS na firewalloch