Ako stiahnuť stránkované dáta do Power BI a Excelu cez Power Query

V niektorých prípadoch potrebujete stiahnuť dáta z webu alebo z webovej aplikácie. Samotné stiahnutie tabuľky z webu pozná už asi každý, ale problém nastáva, keď sú dáta rozdelené na viacerých stránkach, a chcete ich zozbierať a spojiť dokopy zo všetkých z nich. Najmä ak neviete, na koľkých stránkach sú všetky dáta. Preto sa teraz pozrieme, ako stiahnuť stránkované dáta do Power BI a Excelu cez Power Query.

Čítajte ďalej

Keď príkaz try a spracovanie chýb v Power Query nefungujú – a ako to opraviť

Power Query už dlhšie trpí jedným bugom, ktorý stále nie je opravený. V niektorých prípadoch príkaz try nezafunguje, keď sa vyskytne chyba, a namiesto odchytenia chyby túto chybu vyvolá. Čo je tak trochu mimo s ohľadom na to, na čo slúži príkaz try. A keďže to potrebujeme rozchodiť, tak sa na to pozrieme, prečo sa to deje, a ako z toho von.

Čítajte ďalej

Ako vyriešiť chyby pri importe dát z Excelu cez Power Query

Excelovské súbory sú snáď najčastejší zdroj dát pri všetkých analytických nástrojoch. Nie sú síce vhodné na univerzálny prenos dát, ale vo väčšine prípadov fungujú a poslúžia svojmu účelu. Až dokým nezačnete využívať všetky vlastnosti Excelu. V niektorých prípadoch je potom naimportovanie jednoduchého súboru cez Power Query, či už do Excelu, PowerPivotu alebo Power BI, neskutočne otravnou a zdĺhavou úlohou. Preto sa teraz pozrieme, ako sa s tým elegantne popasovať.

Čítajte ďalej

Query Folding – posúvanie operácií z Power Query do dátového zdroja pri príprave dát

Power Query v Power BI aj Exceli majú jednu zaujímavú funkcionalitu, nazvanú Query Folding. Ide o posúvanie niektorých operácií z Power Query do dátového zdroja, a ich vykonanie tam namiesto v Power Query. To vám vie rapídne urýchliť načítanie dát do Excelu aj Power BI, a ušetriť množstvo čakania aj operačnej pamäte počítača. Preto sa na to teraz pozrieme.

Čítajte ďalej

Ako nájsť nové a chýbajúce záznamy v 2 verziách tej istej tabuľky

Z času na čas potrebujete porovnať 2 verzie tej istej tabuľky, aby ste zistili, ktoré riadky tam pribudli, a ktoré odbudli. Napr. ak dostanete zoznam zákazníkov v predchádzajúcom vs. tomto mesiaci, a potrebujete zistiť, ktorí zákazníci pribudli, a ktorí odišli. Čiže ako nájsť nové a chýbajúce záznamy v 2 verziách tej istej tabuľky. To čo iní riešia v Exceli siahodlhými makrami, ide v Power Query vyriešiť na zopár kliknutí myšou. V excelovskom Power Query aj v Power BI. Preto sa teraz na túto fintu pozrieme.

Čítajte ďalej

Regulárne výrazy v Power Query pomocou R skriptu

Občas pri príprave dát v Power Query potrebujete použiť regulárne výrazy, ľudovo regexy. Problém však je, že Power Query ich zatiaľ nepodporuje. Preto sa pozrieme, ako to obísť pomocou transformácií v R skripte, ktorý ich už dávno má.

Čítajte ďalej

Sekvenčné tabuľky v Power Query, PowerPivote a Power BI

Jednou z často používaných techník pri príprave reportov je vytvorenie špeciálnych tabuliek, ktoré nám majú uľahčiť buď výpočty, alebo reporting. Dnes si ukážeme techniku, ktorá sa nazýva sekvenčné tabuľky. A ako pomocou nich vytvoriť tabuľku, kde bude v jednom stĺpci pod sebou postupnosť hodnôt zo zadaného intervalu. Čítajte ďalej

Analýza bezpečnosti potravín v Power BI

Dnes ma pri nákupe v potravinách napadlo, že by nebolo zlé zistiť, odkiaľ pochádza najviac nebezpečných potravín. A na analýzu bezpečnosti potravín použiť Power BI, resp. kombináciu Power Query a PowerPivotu. Výsledky celkom dosť šokovali aj mňa.

Čítajte ďalej

Ako znormalizovať tabuľky v Power Query

Ideálny dátový model v PowerPivote a v Power BI by mal byť štruktúrovaný tak, ako popisujem v mojej knihe o Power BI a PowerPivote – čiže ako dátové tabuľky a číselníky. Čo zvyčajne nie je problém, keď importujete dáta z bežných databáz, pretože zvyčajne tam sú už uložené v takomto formáte. Čo však s tým, keď tak uložené nie sú? Napr. ak vám niekto sprístupní len jednu gigantickú tabuľku so všetkými stĺpcami pokope, a vy to chcete ešte skombinovať s plánovacími údajmi, a spoločne analyzovať? V tom prípade sa nevyhnete procesu normalizácie dát. A my si teraz ukážeme, ako si to viete spraviť sami v Power Query.

Čítajte ďalej

Ako zduplikovať tabuľku v Power Query

Niekedy potrebujete mať tabuľku v dátovom modeli viackrát. Napr. pri normalizácii dát, pri oprave chýb v dátach, či pre pokročilejšie scenáre ako napr. analýza odpovedí z prieskumov. Užívatelia toto riešia bežne tým spôsobom, že jednoducho naimportujú tú istú tabuľku viackrát. Čo ale v prípade, že ste nad ňou už vykonali nejaké transformácie v Power Query, prípadne ak budete často potrebovať meniť zdrojovú databázu či server? V tom prípade na to budete musieť ísť trochu inak. Preto si teraz pozrieme, ako zduplikovať tabuľku v Power Query.

Čítajte ďalej