Ako zduplikovať tabuľku v Power Query

Niekedy potrebujete mať tabuľku v dátovom modeli viackrát. Napr. pri normalizácii dát, pri oprave chýb v dátach, či pre pokročilejšie scenáre ako napr. analýza odpovedí z prieskumov. Užívatelia toto riešia bežne tým spôsobom, že jednoducho naimportujú tú istú tabuľku viackrát. Čo ale v prípade, že ste nad ňou už vykonali nejaké transformácie v Power Query, prípadne ak budete často potrebovať meniť zdrojovú databázu či server? V tom prípade na to budete musieť ísť trochu inak. Preto si teraz pozrieme, ako zduplikovať tabuľku v Power Query.

Čítajte ďalej