Keď príkaz try a spracovanie chýb v Power Query nefungujú – a ako to opraviť

Power Query už dlhšie trpí jedným bugom, ktorý stále nie je opravený. V niektorých prípadoch príkaz try nezafunguje, keď sa vyskytne chyba, a namiesto odchytenia chyby túto chybu vyvolá. Čo je tak trochu mimo s ohľadom na to, na čo slúži príkaz try. A keďže to potrebujeme rozchodiť, tak sa na to pozrieme, prečo sa to deje, a ako z toho von.

Čítajte ďalej

Ultimátna časová tabuľka v Power Query

Pri funkciách Time Intelligence v jazyku DAX potrebujete vždy použiť časovú tabuľku, aby fungovali správne. Tú viete zohnať z dátového skladu, či si ju vyrobiť. Dá sa vyrobiť v Power Query aj v PowerPivote, ale v Power Query je to má jednu obrovskú výhodu – viete ju ľahko a opakovane použiť v ďalších reportoch. A preto sa teraz pozrieme, ako sa takáto ultimátna časová tabuľka dá spraviť.

Čítajte ďalej

Ako zduplikovať tabuľku v Power Query

Niekedy potrebujete mať tabuľku v dátovom modeli viackrát. Napr. pri normalizácii dát, pri oprave chýb v dátach, či pre pokročilejšie scenáre ako napr. analýza odpovedí z prieskumov. Užívatelia toto riešia bežne tým spôsobom, že jednoducho naimportujú tú istú tabuľku viackrát. Čo ale v prípade, že ste nad ňou už vykonali nejaké transformácie v Power Query, prípadne ak budete často potrebovať meniť zdrojovú databázu či server? V tom prípade na to budete musieť ísť trochu inak. Preto si teraz pozrieme, ako zduplikovať tabuľku v Power Query.

Čítajte ďalej