Webináre Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Platform

Portál PowerPivot.sk usporiadava top webináre na témy v oblasti Power Platformy, najmä o Power BI. Účasť na nich je zdarma, a venujú sa do hĺbky vybraným témam. K dispozícii sú pre Vás tieto webináre, ktoré si môžete pozrieť zo záznamu, alebo sa na nich môžete zúčastniť, ak sa ešte neuskutočnili:

Najnovší webinár, ktorý sa konal dňa 20.2.2024 (môžete si ho pozrieť zo záznamu):

Webinár Pokročilá vizualizácia dát v Power BI

Záznamy z predchádzajúcich webinárov:

Power BI a jazyk DAX

Webinár Časová analýza v Power BI s jazykom DAX

Webinár Power BI a automatizácia na Power Platforme

Webinár Úžasná sila informácií v Power BI

Webinár Power BI, DirectQuery a big data

Webinár Power BI, pokročilá interaktivita a DAX

Webinár Záludnosti jazyka DAX v Power BI a PowerPivote

Webinár Publikovanie, zdieľanie a zabezpečenie obsahu v Power BI

Webinár Jazyk SQL vs. jazyk DAX v Power BI a PowerPivote

Webinár Optimalizácia výkonu jazyka DAX v Power BI

Webinár Power BI a big data v roku 2022

Power Query

Webinár Power Query, Power BI a mágia pri príprave dát

Webinár Šialene dobrá príprava dát v Power Query

Webinár Zaujímavé techniky prípravy dát v Power Query

Webinár Správny návrh štruktúry dátového modelu pre Power BI

Webinár Čo ste nevedeli o Power Query a jazyku M

Webinár Získavanie dát cez API v Power Query, Power BI a Exceli

Webinár Príprava dát v Power Query s pomocou jazyka M

Power Apps a Power Automate

Webinár Power Apps – aplikácie na počkanie

Bleskové demo – Čo dokážu Power Apps

Webinár Power Platform – Zázraky na počkanie