Webinár Jazyk SQL vs. jazyk DAX v Power BI a PowerPivote

Jazyk SQL je snáď najpoužívanejší jazyk na svete na získavanie a úpravy dát. Napriek tomu ho v analytických nástrojoch takmer vôbec nenájdeme. A na analýzy sa používa hromada iných jazykov, ako napr. Python, R skript, MDX, alebo – jazyk DAX v Power BI. Keď sa však snažia ľudia prejsť z jazyka SQL na jazyk DAX, tak tvrdo narážajú na rôzne “obmedzenia”. Pretože logika jazyka DAX a väčšiny analytických jazykov je úplne odlišná, ako logika transakčného jazyka SQL.

Na tomto webinári sa pozrieme na to, ako sa najčastejšie konštrukty z jazyka SQL zapisujú a používajú v jazyku DAX. A opäť nezostaneme len pri povrchnom výklade, ale pôjdeme naozaj do hĺbky. A pozrieme sa nielen na jednoduché SELECT-y, ale aj na množstvo ďalších vecí, ktoré by mal poznať každý, kto tvrdí, že naozaj dobre ovláda jazyk SQL. A samozrejme na ich prepis do jazyka DAX. Takže sa naučíte nielen množstvo vecí z jazyka DAX, ale aj z klasického, štandardizovaného SQL-ka. Ktoré častokrát nepoznajú ani ľudia, ktorí s jazykom SQL pracujú aj 20 rokov a viac.

Na tomto webinári sa dozviete:

  • ako funguje logika dotazov v jazyku SQL vs. v jazyku DAX,
  • ako zapísať klauzuly jazyka SQL v jazyku DAX (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, …) + použitie sumarizačných/agregačných funkcií,
  • ako pracovať s prázdnymi/neznámymi hodnotami – IS NULL, IS NOT NULL,
  • ako použiť množinové operácie – UNION, EXCEPT, INTERSECT,
  • pokročilé konštrukty z jazyka SQL v DAX-e (JOIN-y, WITH, APPLY, skórovacie funkcie, poddotazy, IN, …),
  • ako sa píšu parametrické dotazy v SQL vs. v jazyku DAX.

Webinár bol ako vždy nabitý praktickými ukážkami, a je dostupný aj záznam z neho, ku ktorému sa môžete dostať po registrácii nižšie. Webinár sa konal online, dňa 2.2.2022.

Trvanie: 2 hodiny

Miesto: online cez Zoom

Webinár vedie: Michal Chmelár

Cena: zdarma

Na prístup k záznamu z webinára je potrebná registrácia. Zaregistrujte sa cez tento formulár, aby sme Vám mohli poslať prístupové údaje k záznamu z webináru: