PowerPivot a Excel naplno – Spracovanie veľkých dát v doplnkoch Power Query, PowerPivot, Power View a Power Map

Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je naučiť sa rýchlo spracovávať veľké množstvo dát v Power doplnkoch pre Excel 2010-2022 a Office 365, resp. Microsoft 365. Tieto technológie Vám umožnia využiť Excel na spracovanie a analýzu naozaj veľkých dát, až do miliárd riadkov. Power Query Vám umožní získať a spájať dáta z desiatok rôznych zdrojov, a pripraviť si ich do ľubovoľnej podoby. Na prípravu dát už potom nemusíte písať zložité makrá. Vďaka PowerPivotu sa zbavíte nutnosti písať stovky VLOOKUPOV na to, aby ste zlúčili dáta z viacerých zdrojov. A navyše získate bleskurýchly nástroj na analýzu obrovského množstva dát, na ktoré Excel už nestačí. Výsledky sa naučíte prezentovať okrem kontingenčných tabuliek a grafov aj v doplnkoch Power View a Power Map, vďaka ktorým spravíte moderné interaktívne dashboardy. Váš reporting to dostane na úplne inú úroveň ako doteraz. A najmä si ušetríte dlhé hodiny práce a čakania na výsledky.

Kurz je určený najmä analytikom, pracovníkom reportingu a controllingu, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne zanalyzovať veľké množstva dát z rôznych zdrojov, odreportovať ich a vyhodnotiť ich. Súčasťou kurzu je aj analytický jazyk DAX, a tvorba profesionálnych analýz pomocou neho. Vďaka tomu sa naučíte využívať nielen rýchlosť, ale aj analytickú silu PowerPivotu tak, aby ste z PowerPivotu dostali oveľa viac, ako len rýchlu kontingenčnú tabuľku.

Kurz sa venuje detailne základom jazyka DAX, pomocou ktorého budete vedieť vytvoriť profesionálne analýzy a výstupy, a to všetko na jednom mieste, bez nutnosti opätovného kopírovania dát na viaceré hárky a ich ďalšieho spracovania. Tento kurz sme vytvorili na základe riešení praktických problémov z množstva projektov u klientov v SR a ČR. Bude Vás bude učiť autor prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert s 12-ročnou praxou v PowerPivote a 7-ročnou praxou v Power BI, vrátane nasadení vo veľkých firmách, a ktorý Vám jednoducho vysvetlí aj zložitejšie funkcie Power doplnkov. Navyše sa dozviete množstvo užitočných a ťažko dohľadateľných tipov a trikov, ktoré sa inde nenaučíte. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Cieľová skupina: Kurz je určený najmä analytikom, pracovníkom reportingu a controllingu, či iným analytickým profesiám, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne zanalyzovať veľké množstva dát v Exceli, odreportovať ich a vyhodnotiť ich. Na tento kurz sa nevyžadujú žiadne špeciálne znalosti, stačí ovládať základnú prácu s Excelom. Kurz je určený pre tých, ktorí buď ešte nemajú žiadne skúsenosti s PowerPivotom či inými Power doplnkami, alebo v ňom ešte len začínajú pracovať prvé týždne či mesiace. Ak nie ste si istí, či je tento kurz pre Vás, tak nám kedykoľvek zavolajte alebo napíšte.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • certifikát o absolvovaní kurzu v slovenčine aj angličtine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsahová náplň:

Power Query – príprava a transformácia dát

 • Načítanie dát z databáz, cloudu, webu, SharePointu, …
 • Úprava a transformácia dát pred a po načítaní
 • Zoskupenie dát, transpozícia riadkov a stĺpcov
 • Odstránenie chýb v dátach
 • Načítanie a úprava tabuliek z webstránok
 • Zlúčenie a pripojenie dotazov
 • Kombinovanie rovnakých súborov
 • Štatistické a matematické transformácie dát
 • Navigácia v použitom postupe transformácie dát a kroky späť
 • Načítanie dát do Excelu vs. do dátového modelu
 • Pridanie vypočítaných stĺpcov
 • Úvod do jazyka M a rozšírený editor dotazov

PowerPivot – dátový model a bleskurýchla analytika

 • Úvod do technológie PowerPivot
 • Vytvorenie dátového modelu PowerPivotu
 • Vytváranie prepojení medzi tabuľkami
 • Kontingenčné tabuľky a grafy z PowerPivotu
 • Súhrnné ukazovatele a vypočítané polia
 • Časové hierarchie – analýza podľa rokov, mesiacov, dní, …
 • Ostatné hierarchie – analýza podľa produktových rád, oddelení, oblastí, …
 • Vypočítané stĺpce
 • Kľúčové indikátory výkonu – KPI
 • Slicery, rýchle filtre
 • Linkované tabuľky
 • Interaktívne PowerPivot dashboardy
 • Automatická aktualizácia dát z podkladových databáz
 • Publikovanie a zdieľanie reportov – na server, na SharePoint, do Office 365, a pod.

Analytika v jazyku DAX

 • Jazyk DAX – syntax vzorcov a funkcií
 • Ošetrenie chýb vo vzorcoch
 • Vypočítané stĺpce
 • Tvorba vlastných analytických kategórií z dát
 • Zobrazovanie TOP N položiek podľa vlastných kritérií
 • Merítka a vypočítavané ukazovatele
 • Zmena kontextu výpočtu pomocou funkcie CALCULATE
 • Filtre a antifiltre
 • Tvorba spoľahlivých ukazovateľov
 • Časová analýza a funkcie Time Intelligence
 • Reporting voči predchádzajúcim obdobiam
 • Ukazovatele YTD, YoY, Percent Change, a pod.
 • Pracovné dni, nepracovné dni, sviatky, a reporting voči nim
 • Parametrizácia výpočtov cez číselníky

Power View a Power Map – Interaktívne dashboardy

 • Vytvorenie interaktívnych grafov a ich nastavenia
 • Grafická analýza jednej veličiny pomocou druhej veličiny
 • Interaktívny prieskum dát v grafoch
 • Tabuľky, matice, grafy, karty a slicery
 • Reporting na mapách a kartogramoch
 • Geografický preklik na detailné dáta – geografická navigácia
 • Dodatočné nastavenia a  prispôsobenia grafov
 • Filtre reportov a filtre grafov
 • Pridanie popiskov, obrázkov a tvarov

Power BI – všetko v jednom

 • Čo je to Power BI?
 • Výhody a nevýhody Power BI voči Excelu
 • Kedy použiť Power BI a kedy Excel
 • Konverzia súborov z Excelu do Power BI
 • Prezentácia technologických možností Power BI