Pozvánka na webinár Príprava dát v Power Query s pomocou jazyka M

Power Query v Power BI či Exceli vykonáva všetky transformácie dát a výpočty pomocou jazyka M. Mnoho ľudí však odradzuje jeho relatívna komplikovanosť či spleť rôznych zátvoriek, a preto svoju prácu v Power Query obmedzujú len na použitie tlačítok a jednoduchých vzorcov. Pritom v jazyku M je toho oveľa viac.

Čítajte ďalej

Pozvánka na webinár Získavanie dát cez API v Power Query, Power BI a Exceli

Takmer každý jeden IT systém má dnes možnosť dostať sa priamo k jeho dátam cez nejaké API. Mnoho ľudí však túto možnosť nevyužíva, a tým pádom sa k týmto dátam nevie dostať, alebo ich len krkolomne získavajú pomocou rôznych extraktov do súborov CSV či XLSX, ktoré následne s menšími či väčšími problémami načítavajú do Power BI či Excelu. Ide to však spraviť aj podstatne lepšie.

Čítajte ďalej

Pozvánka na webinár Čo ste nevedeli o Power Query a jazyku M

Power Query skrýva rôzne záhady a zaujímavosti. Niekedy aj tie najjednoduchšie veci fungujú úplne inak, ako sme si mysleli. Inokedy nám zasa lepšie znalosti umožnia spraviť tú istú úlohu rýchlejšie alebo jednoduchšie. Power Query toho skrýva mnoho, a je načase začať to odkrývať.

Čítajte ďalej

Sekvenčné tabuľky v Power Query, PowerPivote a Power BI

Jednou z často používaných techník pri príprave reportov je vytvorenie špeciálnych tabuliek, ktoré nám majú uľahčiť buď výpočty, alebo reporting. Dnes si ukážeme techniku, ktorá sa nazýva sekvenčné tabuľky. A ako pomocou nich vytvoriť tabuľku, kde bude v jednom stĺpci pod sebou postupnosť hodnôt zo zadaného intervalu. Čítajte ďalej

Načítanie neštrukturovaných dát podľa príkladu v Power Query

Power Query vo všetkých jeho variantách ponúka zaujímavú funkciu, ktorá je použiteľná na načítanie dát z neštruktúrovaných alebo zle štruktúrovaných dátových zdrojov, do peknej usporiadanej analytickej tabuľky. A to všetko bez znalosti jazyka M, jednoducho automatickým odvodením si vzorca podľa príkladu zadaného užívateľom. Preto sa na ňu teraz pozrieme.

Čítajte ďalej

Analýza bezpečnosti potravín v Power BI

Dnes ma pri nákupe v potravinách napadlo, že by nebolo zlé zistiť, odkiaľ pochádza najviac nebezpečných potravín. A na analýzu bezpečnosti potravín použiť Power BI, resp. kombináciu Power Query a PowerPivotu. Výsledky celkom dosť šokovali aj mňa.

Čítajte ďalej