Sekvenčné tabuľky v Power Query, PowerPivote a Power BI

Jednou z často používaných techník pri príprave reportov je vytvorenie špeciálnych tabuliek, ktoré nám majú uľahčiť buď výpočty, alebo reporting. Dnes si ukážeme techniku, ktorá sa nazýva sekvenčné tabuľky. A ako pomocou nich vytvoriť tabuľku, kde bude v jednom stĺpci pod sebou postupnosť hodnôt zo zadaného intervalu. Čítajte ďalej