Načítanie neštrukturovaných dát podľa príkladu v Power Query

Power Query vo všetkých jeho variantách ponúka zaujímavú funkciu, ktorá je použiteľná na načítanie dát z neštruktúrovaných alebo zle štruktúrovaných dátových zdrojov, do peknej usporiadanej analytickej tabuľky. A to všetko bez znalosti jazyka M, jednoducho automatickým odvodením si vzorca podľa príkladu zadaného užívateľom. Preto sa na ňu teraz pozrieme.

Čítajte ďalej

Analýza bezpečnosti potravín v Power BI

Dnes ma pri nákupe v potravinách napadlo, že by nebolo zlé zistiť, odkiaľ pochádza najviac nebezpečných potravín. A na analýzu bezpečnosti potravín použiť Power BI, resp. kombináciu Power Query a PowerPivotu. Výsledky celkom dosť šokovali aj mňa.

Čítajte ďalej

Ako znormalizovať tabuľky v Power Query

Ideálny dátový model v PowerPivote a v Power BI by mal byť štruktúrovaný tak, ako popisujem v mojej knihe o Power BI a PowerPivote – čiže ako dátové tabuľky a číselníky. Čo zvyčajne nie je problém, keď importujete dáta z bežných databáz, pretože zvyčajne tam sú už uložené v takomto formáte. Čo však s tým, keď tak uložené nie sú? Napr. ak vám niekto sprístupní len jednu gigantickú tabuľku so všetkými stĺpcami pokope, a vy to chcete ešte skombinovať s plánovacími údajmi, a spoločne analyzovať? V tom prípade sa nevyhnete procesu normalizácie dát. A my si teraz ukážeme, ako si to viete spraviť sami v Power Query.

Čítajte ďalej

Power Query – ultimátny nástroj na prípravu dát

Microsoft pred mnohými rokmi uviedol doplnok Power Query pre Excel, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako jednoduchý nástroj na import dát do Excelu. Medzičasom sa však rozhodli integrovať ho do Power BI aj SSAS Tabular 2017 a rôzneho ďalšieho softvéru, pretože je to tak silný nástroj pre prípravu dát, že by bola škoda nechať ho iba v Exceli. Preto sa naňho teraz pozrieme bližšie.

Čítajte ďalej