Ako znormalizovať tabuľky v Power Query

Ideálny dátový model v PowerPivote a v Power BI by mal byť štruktúrovaný tak, ako popisujem v mojej knihe o Power BI a PowerPivote – čiže ako dátové tabuľky a číselníky. Čo zvyčajne nie je problém, keď importujete dáta z bežných databáz, pretože zvyčajne tam sú už uložené v takomto formáte. Čo však s tým, keď tak uložené nie sú? Napr. ak vám niekto sprístupní len jednu gigantickú tabuľku so všetkými stĺpcami pokope, a vy to chcete ešte skombinovať s plánovacími údajmi, a spoločne analyzovať? V tom prípade sa nevyhnete procesu normalizácie dát. A my si teraz ukážeme, ako si to viete spraviť sami v Power Query.

Čítajte ďalej