Regulárne výrazy v Power Query pomocou R skriptu

Občas pri príprave dát v Power Query potrebujete použiť regulárne výrazy, ľudovo regexy. Problém však je, že Power Query ich zatiaľ nepodporuje. Preto sa pozrieme, ako to obísť pomocou transformácií v R skripte, ktorý ich už dávno má.

Čítajte ďalej