Premenné v jazyku DAX

PowerPivot už vo svojej tretej verzii pridal podporu pre premenné v jazyku DAX. Tie prinášajú množstvo zjednodušení do výpočtov, a zbavujú Vás nutnosti vytvárať zbytočne veľa jednorázových merítok či opakovania častí vzorcov. A ak ste už v DAXe napísali niekoľko stoviek vzorcov, tak sa Vám premenné v jazyku DAX budú náramne hodiť 🙂

Čítajte ďalej

Vypočítané polia v PowerPivote – merítka

V predchádzajúcich článkoch sme si ukázali, ako využiť vypočítané stĺpce na vytvorenie vlastných analytických kategórií, či opravovať chyby v dátach. V PowerPivote však existujú ešte vypočítané polia, resp. merítka, ktoré sa počítajú na úrovni kontingenčnej tabuľky. Vďaka nim môžete robiť nielen pokročilú analytiku, ale aj zobraziť dáta úplne ľubovoľným spôsobom, aký len potrebujete – bez ohľadu na to, či to kontingenčka umožňuje alebo nie. Je to tým, že kontingenčka takéto polia nepočíta, ale počíta ich PowerPivot pomocou jazyka DAX.

Čítajte ďalej