Dynamická kategorizácia dát v rôznych časových obdobiach

V jednom zo starších článkov sme si ukázali, ako ide robiť dynamická kategorizácia dát podľa číselníka. Čiže ako si vytvoriť vlastné kategórie napr. produktov podľa predajnosti, kde názvy, hranice a poradie kategórií sú uložené v samostatnom číselníku, ktorý si užívateľ môže hocikedy zmeniť, a podľa toho sa mu prepočíta štatistika. Čo ale v tom prípade, keby ste chceli spraviť takúto kategorizáciu, s ohľadom napr. na rôzne časové obdobia? Napr. keby ste mali kategorizovať, resp. segmentovať produkty či zákazníkov do kategórií, kde príslušnosť do danej kategórie môže byť iná v každom roku, napr. podľa obratu ktorý produkt/zákazník v danom roku spravil? Poďme sa na to pozrieť, ako sa to dá elegantne spraviť.

Čítajte ďalej

Dynamická kategorizácia dát podľa číselníka

V prechádzajúcom článku sme si ukázali, ako využíť linkované tabuľky. Dnes si ukážeme pokročilejšiu techniku, ako môžeme využiť linkované tabuľky na vytvorenie vlastných kategórií dát. Táto technika sa dá samozrejme použiť aj s bežnými typmi tabuliek, ale výhodou použitia linkovaných tabuliek je to, že môžete ľahko zmeniť počet kategórií, aj ich rozsah, a výsledok hneď uvidíte v PowerPivote. Preto použijeme aj my linkované tabuľky.

Čítajte ďalej