Dynamická kategorizácia dát podľa číselníka

V prechádzajúcom článku sme si ukázali, ako využíť linkované tabuľky. Dnes si ukážeme pokročilejšiu techniku, ako môžeme využiť linkované tabuľky na vytvorenie vlastných kategórií dát. Táto technika sa dá samozrejme použiť aj s bežnými typmi tabuliek, ale výhodou použitia linkovaných tabuliek je to, že môžete ľahko zmeniť počet kategórií, aj ich rozsah, a výsledok hneď uvidíte v PowerPivote. Preto použijeme aj my linkované tabuľky.

Čítajte ďalej

Linkované tabuľky v PowerPivote

PowerPivot umožňuje využívať tzv. linkované tabuľky z Excelu vo svojom dátovom modeli. Sú to tabuľky, resp. pomenované oblasti, ktoré sa nachádzajú v hárkoch Excelu. A načo sú nám vlastne linkované tabuľky, keď vieme naimportovať dáta do PowerPivotu priamo z Excelu? Majú totiž veľmi široké využitie pri bežných aj pokročilých analýzach v PowerPivote. Preto si na ne teraz trochu posvietime a ukážeme si aj ich praktické využitie.

Čítajte ďalej