Funkcie ISFILTERED, HASONEFILTER a HASONEVALUE v jazyku DAX

Pri pokročilejších analýzach v jazyku DAX, či už v PowerPivote, v Power BI alebo v Analysis Services, je potrebné dosť často otestovať, čo je vybrané v kontexte výpočtu. Čiže aké filtre sú použité, a ako sú použité, tak aby náš vzorec vypočítal následne správny výsledok. A na to slúžia funkcie na testovanie kontextu výpočtu, ako napr. ISFILTERED, HASONEFILTER a HASONEVALUE. Ich popis v dokumentácii však nie je každému hneď jasný. Preto si to teraz ukážeme na konkrétnom príklade.

Čítajte ďalej

Ako zistiť počty nových, existujúcich a odídených zákazníkov v čase, v jazyku DAX

Pri analýze predaja je veľakrát potrebné zistiť nielen to, koľko bolo uskutočnených objednávok alebo zmlúv, ale aj to, či boli od nových zákazníkov, existujúcich zákazníkov, a či nebodaj niektorí zákazníci aj neodišli. Zisťuje sa tým napr. fluktuácia zákazníkov, ale aj rôzne ďalšie zaujímavé veci z pohľadu predaja aj marketingu. Preto sa teraz pozrieme, ako to zistiť a vypočítať.

Čítajte ďalej

Ako na chybu “Keď stĺpec dátumu pochádza z tabuľky týkajúcej sa jednosmerného alebo obojsmerného vzťahu, funkcia DATEADD očakáva súvislý výber”

Pred pár týždňami som sem písal článok o tom, ako sa popasovať s klasickou chybou pri funkciách DATEADD a SAMEPERIODLASTYEAR. V jednom konkrétnom reporte som však narazil na ďalší prípad, kedy tieto funkcie odmietajú fungovať, aj keď to ošetríte ako som to písal v predchádzajúcom článku. Preto sa pozrieme, kedy presne sa to vyskytuje, a ako sa s tým vysporiadať.

Čítajte ďalej

Ako na chybu “Funkciu DATEADD možno použiť iba so súvislými výbermi dátumov” v jazyku DAX

Keď začínate používať funkcie Time Intelligence na časové analýzy v PowerPivote v Exceli, tak veci spočiatku vyzerajú, že fungujú. Niekedy však narazíte na celkom exotické chyby, ktoré nevyzerajú byť chybami, a idete rozbiť klávesnicu, keď to nie a nie vyriešiť. Jednou z takých záludností je používanie funkcií DATEADD a SAMEPERIODLASTYEAR spolu so stĺpcami kontingenčky. A následne notoricky známa chyba “Funkciu DATEADD možno použiť iba so súvislými výbermi dátumov“. Ako ju opraviť?

Čítajte ďalej

Ako zobraziť dynamických TOP N položiek v kontingenčke

V predchádzajúcom článku som sa venoval vcelku jednoduchému problému, ako zobraziť TOP N položiek, a ako zvyšné položky zoskupiť do položky “ostatné”. Malo to však jednu chybičku krásy – nereagovalo to na vybrané filtre a slicery kontingenčky. Dnes si ukážeme, ako tento problém vyriešiť pomocou výpočtu dynamických TOP N položiek v DAXe.

Čítajte ďalej