Workshop Power BI – optimalizácia reportov

Cieľ worskopu: Na tomto workshope sa naučíte, ako rýchlo zistiť, prečo presne je report v Power BI pomalý, a ako to vyriešiť. Ukážeme si viaceré praktické stratégie, ako zrýchliť výpočty o niekoľko rádov, či už zmenami v dátovom modeli, prepisom DAX-ových vzorcov alebo pomocou agregačných tabuliek. To všetko pomocou nástrojov, ktoré používajú Jedi Mastri v Power BI.

Tento workshop odpáli hranice toho, čo ste si mysleli, že je možné. Naučíte sa viaceré univerzálne postupy, ktoré vám pomôžu nielen s Power BI, ale aj pri prekonávaní rôznych ťažkých problémov v práci. Po tomto workshope budete úplne inak nazerať na to, čo dokážete, ak to aspoň čiastočne aplikujete do svojho pracovného života. Svet už nebude nikdy taký, aký bol predtým. Z workshopu odídete plní nápadov a inšpirácie, čo všetko viete s Power BI spraviť. A nielen s ním.

Ak ste si doteraz mysleli, že zoptimalizovať výpočty z minút na sekundy, a odtiaľ až na milisekundy je nemožné, tak tu sa dozviete hneď niekoľko univerzálnych stratégií, ako to možné je. A ako je možné kombinovať tieto stratégie dokopy, a získať ešte lepšie výsledky.

Naučíte sa, ako zoptimalizovať DAX-ové vzorce tak, aby aj na veľmi veľkom objeme údajov bežali veľmi rýchlo. Zároveň sa naučíte, ako spraviť dátový model kompaktný a rýchly súčasne. Workshop bude pre Vás užitočný aj vtedy, ak pracujete s malými dátovými modelmi, ktoré sú pomalé, pretože viaceré techniky využijete aj tu. Alebo keď chcete lepšie porozumieť fungovaniu dátových modelov a jazyku DAX.

V skratke, tu je zoznam toho, čo z workshopu získate:

 • výber z toho najlepšieho, čo som sa naučil o PowerPivote, Power BI a práci
  za posledných 10 rokov,
 • naučíte sa, ako zmenšiť dátový model v pamäti,
 • naučíte sa, ako rapídne urýchliť výpočty v jazyku DAX,
 • dostanete mentálny upgrade,
 • prevetráte svoje mozgové bunky,
 • naučíte sa riešiť extra ťažké problémy,
 • získate inšpiráciu pre prácu aj pre seba na ďalšie mesiace.

Cieľová skupina: Účastníci, ktorí majú problém s rýchlosťou reportov alebo DAX výpočtov, a chcú ich urýchliť na bleskurýchle výpočty. A aj tí, ktorí majú problémy s veľkosťou dátových modelov, a potrebujú ich rapídne zmenšiť. Workshop vôbec nie je vhodný pre začiatočníkov. Účastníci by mali ovládať aspoň základy jazyka DAX. Ak ho neovládajú, tak sa ich môžu dovtedy naučiť buď na niektorom z našich kurzov, alebo z našej knihy o Power BI. Workshop je využiteľný nielen v Power BI, ale aj v excelovskom PowerPivote, serverovom SSAS Tabulare, a v cloudových Azure Analysis Services.

Lektor: Bude Vás učiť Michal Chmelár, autor prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Top expert s 5-ročnou praxou v Power BI a 10-ročnou praxou v PowerPivote, vrátane nasadení vo veľkých firmách, a autor najväčšieho česko-slovenského blogu o PowerPivote a Power BI. S tonou referencií od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Trvanie: 1 deň, od 9:00 do 17:00 hod.

Termín: 26. 11. 2019

Miesto: Hotel NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, Bratislava (oproti Avionu)

Jazyk: slovenský

Cena: 159 EUR bez DPH

V cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, tlačená príručka, písacie potreby a zážitok, na ktorý len tak ľahko nezabudnete 🙂

Prihlášky boli uzatvorené 15. 11. 2019 o 13:00.

Obsahová náplň:

Úvod do problematiky

 • Metodika riešenia problémov (nielen) s reportami Power BI
 • Dôvody pomalých reportov
 • Optimalizačné stratégie
 • Problémy s ladením výkonu, na čo si dať pozor, a ako na ne
 • Nástroje používané pri optimalizácii výkonu a pamäte – DAX Studio, Power BI Analyzer, …
 • Ako to úspešne dotiahnuť do konca

Optimalizácia pamäte dátového modelu

 • Ako je organizovaný dátový model v pamäti
 • Dáta, slovníky, relácie a hierarchie
 • Kompresné algoritmy VertiPaqu a ich ovplyvňovanie
 • Prečo je môj report v pamäti X-krát väčší ako na disku?
 • Rýchla analýza dátového modelu pomocou Power BI Analyzera
 • Zmenšenie dátového modelu, zvýšením kompresie dát
 • Optimalizácia stĺpcov s vysokou početnosťou hodnôt
 • Nahradenie stĺpcov merítkami
 • Kde sú limity?

Optimalizácia výpočtov v jazyku DAX

 • Ako nájsť, kde je hlavný problém s rýchlosťou
 • Interná architektúra vykonávania dotazov
 • Storage Engine, Formula Engine, cache
 • Práca s DAX Studiom
 • Exekučné plány DAX dotazov a VertiPaq dotazy
 • Prepis pomalých DAX vzorcov na rýchlejšie alternatívy
 • Príprava vhodnej štruktúry dátového modelu pre konkrétne typy výpočtov
 • Eliminácia internej komunikácie medzi SE a FE
 • Optimalizácia DISTINCT COUNT
 • Odstránenie dekompresie celej tabuľky do pamäte počas výpočtu
 • Využitie predpočítaných údajov, agregačné tabuľky a agregácie
 • Najdôležitejšia stratégia zo všetkých
 • To najlepšie na koniec

Toto je nezávislý seminár a nie je ani spriaznený s, ani autorizovaný, ani sponzorovaný, ani schválený spoločnosťou Microsoft Corporation. Táto veta je tu spomenutá len kvôli súladu s pravidlami spoločnosti Microsoft pre organizovanie nezávislých seminárov. Odbornú úroveň seminára garantuje portál PowerPivot.sk.