Dátumové operácie v PowerPivote a Power BI

Dátumové operácie dajú začiatočníkom zabrať, ak chcú robiť výpočty v čase, či už v excelovskom PowerPivote, alebo v Power BI. Niektoré funkcie z Excelu tu fungujú tiež, niektoré identicky, niektoré inak. A potom tu máme špeciálne funkcie, ktoré sú úplne odlišné. Preto sa teraz pozrieme na to, ako robiť najčastejšie dátumové operácie v PowerPivote, či už v Exceli, alebo v Power BI. A ako pomocou nich skrotiť každý dátum.

Čítajte ďalej