Ako zmeniť poradie položiek pre stĺpec v kontingenčke

Naša analýza z predchádzajúceho článku má ešte drobný problém. Keď v kontingenčke rozkliknete ľubovoľný rok, a pozriete sa na poradie mesiacov, tak uvidíte, že sú usporiadané abecedne podľa ich názvu, a nie podľa ich skutočného poradia v roku:

ppivot_triedenie_stlpcov1

Čítajte ďalej

Ako vytvoriť hierarchie v PowerPivote

Každý lepší dátový model obsahuje údaje, ktoré majú hierarchickú štruktúru. Medzi bežné príklady patria údaje o čase (napr. rok – mesiac – deň), geografické údaje (napr. kontinent – krajina – kraj – okres – mesto) či rôzne kategórie zákazníkov, produktov a materiálu. A práve na pohodlnejšiu analýzu takýchto dát slúžia hierarchie.

Čítajte ďalej

Úprava dátového modelu v PowerPivote – skrývanie tabuliek

Po iniciálnom vytvorení modelu a poskrývaní nepotrebných stĺpcov, niekedy treba poskrývať aj komplet celé tabuľky. Ide zvyčajne o 2 prípady:

  1. Daná tabuľka obsahuje iba parametre, prípadne je len pomocnou tabuľkou pre dáta alebo výpočty,
  2. Užívateľ chce vidieť v ponuke len 1 tabuľku (čo je mimochodom jeden z odporúčaných postupov pri tvorbe dátového modelu, ktoré učíme na našom prvom kurze PowerPivotu).

Čítajte ďalej

Úprava dátového modelu v PowerPivote – 1. časť

Ďalším krokom po vytvorení dátového modelu v PowerPivote a správnom vytvorení vzťahov medzi tabuľkami je jeho úprava. Ide o to, aby sme si zjednodušili a spríjemnili používanie výslednej kontingenčky. Ona je síce funkčná, ale zvyčajne obsahuje príliš dlhú ponuku, v ktorej treba prácne listovať, a takisto zatiaľ nevie nič iné okrem rezania dát jednotlivými stĺpcami. Čo síce môže niektorým užívateľom stačiť, ale to dokáže aj obyčajná kontingenčka. A keďže PowerPivot dokáže omnoho viac, bola by škoda to nevyužiť 🙂 Čítajte ďalej

Ako vytvoriť vzťahy v dátovom modeli

Po prvotnom importe tabuliek, pred samotnou analýzou, je potrebné ešte vykonať posledný krok – zadefinovanie vzťahov medzi tabuľkami. Bez toho by totiž PowerPivot nevedel, ako má dáta z tabuliek spojiť dohromady. Zároveň vďaka týmto prepojeniam už nebudete musieť písať stovky VLOOKUPov v Exceli, aby ste dali dáta dokopy do jednej kontingenčky.

Čítajte ďalej

Ako vytvoriť dátový model v PowerPivote

Prvým krokom pri používaní PowerPivotu po zapnutí samotného doplnku je vytvorenie dátového modelu, ktorý nám poslúži pre následné analýzy a reporting.

Po tom, čo povolíte doplnok PowerPivot, choďte do záložky POWERPIVOT, a kliknite na Spravovať (v angličtine Manage):

ppivot_spravovat_sk

Po niekoľkých sekundách sa nám otvorí nové okno PowerPivotu, ktoré slúži na vytvorenie a úpravu dátového modelu. Čítajte ďalej