Aký je rozdiel medzi PowerPivotom a Power BI?

Je zaujímavé, že aj v dnešnej dobe sa ma ľudia stále pýtajú, aký je rozdiel medzi PowerPivotom a Power BI, aj keď som tu už o nich popísal dosť veľa. Preto som sa to rozhodol zhrnúť do jedného článku, kde si povieme všetky rozdiely.

PowerPivot bol uvoľnený v roku 2010 pôvodne iba ako doplnok pre Excel 2010. Microsoft si na ňom testoval technológiu in-memory databáz, ktorá bola neskôr uvedená v SQL Serveri 2014 ako nový in-memory databázový engine. Ľudia však celkom rýchlo zistili, že táto technológia má potenciál na oveľa viac, a začali ju využívať na bleskurýchlu analýzu údajov. Samotný PowerPivot je teda analytický nástroj na analýzu relatívne veľkého množstva údajov (do 2 miliárd riadkov), s extrémne vysokou rýchlosťou výpočtov, pomocou plnohodnotného využitia schopností moderného hardvéru. Má vlastný analytický jazyk DAX, ktorý má dnes už vyše 300 funkcií, a z výpočtového hľadiska je plnohodnotným analytickým jazykom. Technológia PowerPivotu bola tak úspešná, že ju Microsoft neskôr integroval do SSAS Tabularu, SharePointu, Power BI, Azure Analysis Services, a do SQL Serveru ako columnstore indexy a in-memory databázový engine. A v rámci najnovších produktov ju rozvíja aj naďalej.

Power BI bolo uvoľnené v roku 2015, ako zavŕšenie snahy Microsoftu mať jeden jednoliaty a zároveň moderný nástroj, v ktorom sa dá pokryť celý životný cyklus analýz a reportingu. Skladá sa z technológií, ktoré boli pôvodne uvoľňované pre Excel ako samostatné doplnky:

 • Power Query – slúži na získanie a prípravu dát z obrovského množstva rôznych dátových zdrojov,
 • PowerPivot – slúži na bleskurýchlu analýzu dát,
 • Power View – slúži na interaktívny reporting z dát v PowerPivote.

Tieto 3 doplnky boli medzičasom plne integrované do Excelu 2016 a novšieho, a aj do Excelu v Office 365, aj keď nie sú viditeľné v každej jeho edícii (čo však neznamená, že tam nie sú). V Power BI sú však tieto doplnky v najnovšej verzii, a ich nová verzia vychádza v rámci aktualizácií Power BI každý mesiac. V Exceli sú aktualizácie niektorej ich funkcionality omeškané aj o 2-3 roky.

To však nie je jediný rozdiel medzi PowerPivotom a Power BI.

PowerPivot vyžaduje na svoje fungovanie Excel, a na sprístupnenie jeho editora potrebujete vyššiu edíciu Excelu. Power BI vyžaduje iba čistý Windows 7 a vyšší so všetkými aktualizáciami.

PowerPivot ukladá svoje dáta do príslušných súborov Excelu vo formáte XLSX, Power BI ukladá svoje dáta do súborov vo formáte PBIX.

Dátový model z PowerPivotu a dotazy z Power Query sa dajú naimportovať do Power BI, a potom môžete pokračovať v práci v Power BI. Opačným smerom to nefunguje.

PowerPivot v Exceli načítava dáta sám, cez cca. 20 rôznych dátových zdrojov, a potrebuje mať dáta už dopredu pripravené v konkrétnom formáte v týchto zdrojoch. Voliteľne idú načítať a upraviť aj v doplnku Power Query. Naproti tomu Power BI načítava a upravuje dáta len cez zabudované Power Query, s podporou okolo 120 rôznych dátových zdrojov, ktoré sa na rozdiel od excelovského Power Query dajú rozširovať.

PowerPivot v Exceli, ani ostatné Power doplnky, nie sú rozšíriteľné. V Power BI síce PowerPivot tiež nie je rozšíriteľný, ale Power Query a Power View v ňom rozšíriteľné .

Čo sa týka jazyka DAX, tak rozdiel medzi PowerPivotom a Power BI je takýto:

Syntax pre vypočítané stĺpce:

 • v PowerPivote: “= vzorec” a potom je potrebné premenovať názov stĺpca z automaticky vygenerovaného názvu na svoj názov
 • v Power BI: “nazov stlpca = vzorec”

Syntax pre merítka:

 • v PowerPivote: “nazov meritka := vzorec”
 • v Power BI: “nazov meritka = vzorec”

Syntax pre vypočítané tabuľky:

 • v PowerPivote: zatiaľ nepodporované (aj keď to PowerPivot od Excelu 2016 na pozadí zvláda, len ešte stále Microsoft pre to nespravil ovládacie prvky, s výnimkou vygenerovania časovej tabuľky)
 • v Power BI: “nazov tabulky = vzorec”

Vo všetkom ostatnom sa používa jazyk DAX úplne identicky v oboch nástrojoch. Jediný rozdiel je v tom, že Power BI vychádza každý mesiac, a tak pozná aj novšie DAX-ové funkcie a novšiu DAX-ovú syntax.

Čo sa týka rýchlosti analýzy údajov, tak oficiálne nie je v rýchlosti rozdiel medzi PowerPivotom a Power BI. Avšak začiatkom roka 2018 Microsoft potichu nasadil novšiu verziu PowerPivotu do Power BI, ktorá je niekoľkonásobne rýchlejšia ako tá pred ňou. Na porovnanie – keď som skúšal pred 2 rokmi analýzu 1,3 miliardy riadkov v PowerPivote a vtedajšom Power BI, tak každý rozklik trval okolo 10 sekúnd. V najnovšom Power BI trvá cca. 2-3 sekundy. To je zabezpečené čiastočne lepšou kompresiou údajov, a okrem toho asi aj lepšou paralelizáciou výpočtov. Bližšie informácie sem pribudnú, keď Microsoft zdokumentuje tieto zmeny.

Čo sa týka publikovania, tak:

 • PowerPivot ide publikovať na server – SSAS Tabular, na SharePoint a do Azure Analysis Services,
 • Power BI ide publikovať na vnútrofiremný Power BI Report Server, a do cloudu – do služby Power BI. Zároveň má podporu pre zobrazovanie reportov cez mobilnú aplikáciu Power BI Mobile či Power BI for Mixed Reality,
 • Keď sú reporty z oboch nástrojov vypublikované na server, tak sa k nim ide pripojiť aj z Excelu.

Čo sa týka kompatibility verzií, tak:

 • PowerPivot aj Power BI sú spätne kompatibilné s predchádzajúcimi verziami,
 • Power BI a PowerPivot od Excelu 2016 sú navyše aj dopredne kompatibilné s nasledujúcimi verziami – a keď v nich otvoríte súbor vytvorený v novšej verzii, tak zobrazia o tom upozornenie, ale budú naďalej fungovať. Teda okrem funkcionality z novšej verzie PowerPivotu, resp. Power BI, ktorú budú ignorovať.

V oboch sú ešte ďalšie drobné rozdiely, ale nemá zmysel ich tu rozpisovať. Jednak kvôli tomu, že obe technológie sa vyvíjajú, a aj kvôli tomu, že keby som mal popísať každý jeden rozdiel medzi PowerPivotom a Power BI, tak by som vás s tým unudil. Všetko podstatné som tu spomenul, a na zvyšok možno prídete, keď budete experimentovať so všetkými možnosťami oboch nástrojov. Každopádne, oba nástroje sú aktívne vyvíjané, a oba majú dnes svoje opodstatnenie v konkrétnych prípadoch. Pre viac detailov si prečítajte tento článok.