Prečo neuznávam best practices

IT sektorom sa spolu s niektorými ďalšími dlhodobo šíri jeden úkaz. Ten sa nazýva “best practices”, a takmer vždy si tým dotyčná osoba škodí a zbytočne si komplikuje prácu. V slepej viere, že robí niečo dobre. Pravda je ale takmer vždy presne opačná. A teraz si povieme, prečo.

Čítajte ďalej

Prečo merítka, a nie mierky v PowerPivote a v Power BI

Za tento článok ma asi nebudú mať radi tí, čo prekladajú Excel a Power BI. Ale už ma nebaví ľuďom stále dookola vysvetľovať, prečo “measures” v PowerPivote a v Power BI nazývam merítka, a nie ako mierky či iné zvláštnosti, ktoré nájdete v slovenských prekladoch softvéru. Krátka odpoveď je taká, že to používam, lebo je to správne pomenovanie. Pre dlhšie vysvetlenie čítajte ďalej.

Čítajte ďalej