Prečo merítka, a nie mierky v PowerPivote a v Power BI

Za tento článok ma asi nebudú mať radi tí, čo prekladajú Excel a Power BI. Ale už ma nebaví ľuďom stále dookola vysvetľovať, prečo “measures” v PowerPivote a v Power BI nazývam merítka, a nie ako mierky či iné zvláštnosti, ktoré nájdete v slovenských prekladoch softvéru. Krátka odpoveď je taká, že to používam, lebo je to správne pomenovanie. Pre dlhšie vysvetlenie čítajte ďalej.

Keď sa vrátime do roku 2010, kedy vyšiel prvý PowerPivot, tak sme ešte nemali ten luxus, aby bol preložený do slovenčiny. To prišlo až s Excelom 2013. A tam síce bolo preložené dané tlačítko správne ako “Vypočítané pole“, ale chyba bola tentokrát už v anglickej verzii Excelu 2013, kde niekto dostal spásonosnú myšlienku a pomenoval to “Calculated Field”, aby sa to pre istotu nedalo rozoznať od vypočítaných polí kontingenčky. Našťastie to v Exceli 2016 vrátili naspäť na názov “Measure“, a odvtedy sa to už nemení.

Problém je však so súčasným slovenským prekladom, ktoré nejaký kreatívec preložil z nepochopiteľných dôvodov ako “mierka“. Keď si pozrieme krátky slovník slovenského jazyka na www.slex.sk (alebo aj výkladový, všade je to rovnako), tak tam je pre slovo “mierka” takýto výklad, ktorý už všetci očakávate:

  1. zariadenie na meranie, meradlo, miera: kontrolná mierka
  2. rozsah, rozmer: nakresliť trojuholník v zmenšenej mierke; mierka mapy pomer zmenšenia ku skutočným rozmerom zobrazovaného
  3. nádoba na meranie; jej obsah: mierka jačmeňa, hrachu

V týchto oficiálnych výkladoch jaksi nikde nevidím uvedené “vypočítané pole“, alebo aspoň niečo, čo by podstatou pripomínalo to, na čo slúžia merítka. A je to preto, lebo slovo mierka má proste svoj význam, ktorý sa používa len na pomenovanie konkrétnej veci. A slovanské jazyky sú charakteristické tým, že veľmi presne pomenúvajú každú jednu drobnosť. Preto nemôžme zamieňať význam slov medzi sebou, a musíme buď hľadať iné slová, alebo vytvoriť nové. Najbližšie k významu merítka je slovo meradlo, ale to sa – opäť podľa výkladového slovníka – používa vo význame fyzického zariadenia na vykonávanie meraní. Merítko je ale abstraktný objekt.

Každopádne, už v časoch Excelu 2010, keď som začínal učiť PowerPivot, som to potreboval preložiť jedným výstižným slovom do slovenčiny. A to slovo, po dlhých týždňoch pátrania, bolo merítko. A možno som doteraz jediný, čo si dal tú námahu. Každopádne, stála za to.

V prípade merítok nové slovo nemusíme vymýšľať, pretože:

  1. toto slovo sa bežne používa v každodennom styku – napr. merítko úspechu, merítko statusu,
  2. už dávno sa používa v kybernetike (z ktorej sa mimochodom vyvinulo dnešné IT), na rovnaký účel aký potrebujeme.

Preto je správne slovo merítko. A na tom trvám.

Paradoxne, keď si pozriete horeuvedený slovník, a v ňom slovo “merítko“, tak vypíše, že je nespisovné, a namiesto neho ponúkne tieto slová: mierka, meradlo, miera. Keď si pozriete ich definície, tak samozrejme že ani jedna nebude spĺňať požadovaný účel. A dôvod, prečo to nie je v slovníku je asi ten, že je založený na dátach z roku 1987 (!), a v komunizme sa kybernetika zrovna nenosila. Resp., presnejšie povedané, bola potláčaná, ako všetko, čo bolo vtedy nevhodné. Lebo teória riadenia systému mohla byť len jedna.

Každopádne, slovo merítko sa používa už dlhé roky v bežnom hovorovom styku, a pravdepodobne už aj bude kodifikované ako spisovné. Len páni profesori z jazykovedného ústavu sa jaksi nemajú ani po 30 rokoch k aktualizácii slovníka na webe. Keď však mali čas na kodifikáciu perál ako “cunami” alebo “Martin” s výslovnosťou “Martyn”, s odôvodnením že sa to tak bežne používa v hovorovom styku, tak by podľa tohto kritéria malo byť kodifikované aj slovo merítko. Takže na základe ich vlastných argumentov môžeme prehlásiť, že je to spisovné slovo. A ak ho už medzičasom kodifikovali aj oni ako spisovné, tak sa im týmto ospravedlňujem.

Na záver ešte jedna vec, svedčiaca o tom, že slovenskému prekladu v Power BI Desktope sa zrovna nevenovala pozornosť. Alebo ten, kto to prekladal, jednoducho nevedel, čo prekladá. Keď sa pozriete do ponuky polí dátového modelu, v paneli napravo, a kliknete na názov niektorej z tabuliek pravým tlačítkom myši, tak sa zobrazí takéto kontextové menu:

A keď sa pozriete do hlavného menu Power BI Desktopu, tak tam sú tieto tri položky preložené takto:

Tá istá funkcionalita, na tej istej obrazovke, pár centimetrov od seba, a preklady nesedia. Ale možno to len prekladal nejaký brigádnik cez Google Translator, kto vie.

A aby toho nebolo málo, tak v najnovšom editore dátového modelu je to pre istotu uvedené takto:

Asi niekomu chýbala kreativita z excelovského PowerPivotu pri prekladaní toho istého slova, kde je tých rôznych prekladov ešte viac.

A preto sa ani nedivím, že veľa ľudí, najmä dlhoročných IT profesionálov, nechce používať slovenskú verziu Power BI Desktopu. A nielen Power BI Desktopu, ale ani Excelu, či iného softvéru, bez ohľadu na to, či je to od Microsoftu alebo nie. Sú proste demotivovaní z nesprávnych prekladov, a ak im majú nainštalovať ďalšiu novú aplikáciu, a môžu si vybrať jazyk, tak si vyberú angličtinu. Napriek tomu, že nemusia vedieť úplne dobre po anglicky. Lebo ich takéto preklady aspoň nebudú vytáčať. Alebo že sa jednoducho nechcú prispôsobovať nesprávnym, a v niektorých prípadoch až komickým prekladom. Lebo majú na starosti zmysluplnejšie veci.

Preto sa ani ja neprispôsobím, a nebudem používať pre merítka pomenovanie “mierky”, ani “ukazovatele”, ani “merania”, ani žiaden z týchto nesprávnych prekladov. Chybné veci sa majú opraviť, a nie sa im prispôsobovať. Máme jeden z najrozvinutejších jazykov na svete, s veľmi presnou vyjadrovacou schopnosťou, a naši predkovia nevymýšľali len tak z prdele nové slová. To sa vlastne nerobí v žiadnom jazyku. Nové slová sa vytvárajú, keď je potrebné niečo nové pomenovať presnejšie. A najmä slovanské jazyky sú notoricky známe tým, že potrebujú mať presne pomenovanú každú jednu smietku, bez potreby okolitého kontextu slov – ako to napr. ani omylom nie je v angličtine či ešte viac markantnejšie v čínštine, kde jedno slovo má X významov. A preto aj my používajme presné pomenovania. Aby sme si neodcudzovali vlastný jazyk.

A aký názor na to máte Vy? Podeľte sa oň do komentárov nižšie.