Ako na chybu “Údajový model je pravdepodobne poškodený.”

Každý veterán v PowerPivote spozná už po niekoľkých dňoch práce s PowerPivotom túto klasickú hlášku: “Nepodarilo sa načítať údajový model. Údajový model v tomto zošite je pravdepodobne poškodený.”. Po ktorej nasleduje panika a stres, ak nemáte spravenú zálohu súboru, najmä keď vám táto hláška vyskočí počas ukladania súboru po celodennej práci. Preto sa teraz pozrieme na to, ako z toho von.

Keď vidíte túto chybovú hlášku, tak vo väčšine prípadov ešte nie je všetko stratené:

Práve naopak – zvyčajne ide iba o chybné chybové hlásenie. Ak však máte funkčnú zálohu súboru, tak použite radšej tú. V ostatných prípadoch si pozrieme niekoľko riešení.

Na začiatok upozorneniežiadne z týchto riešení negarantuje 100% úspech. Preto si pred vyskúšaním akéhokoľvek riešenia spravte zálohu tohto poškodeného súboru niekam bokom, a dole uvedené riešenia skúšajte na jej kópiách. Tak sa vyhnete situácii, že si pokazíte kópiu súboru nesprávnym postupom, ak ešte nebola úplne pokazená. Vo všetkých prípadoch to však robíte na vlastné riziko.

Riešenie č. 1

Riešenie spočíva v klasickom reštarte Excelu. Pozatvárajte všetky excelovské okná, aj tie bez PowerPivotu. Pozrite si v zozname procesov operačného systému, či tam nie je náhodou ešte nejaký pozostalý proces EXCEL.EXE. Ak áno, tak ho natvrdo ukončite, všetky jeho výskyty. Následne skúste spustiť Excel a otvoriť v ňom tento súbor. Ak to prejde, a dostanete sa aj do PowerPivotu, tak ste zachránení. Okamžite si spravte kópiu do ďalšieho súboru, cez menu Excelu, konkrétne Súbor => Uložiť ako.

Riešenie č. 2

Ak nezabralo riešenie č. 1, tak vyskúšajte reštartovať celý počítač. Po reštarte skúste otvoriť tento súbor. Vo väčšine prípadov mi to po reštarte počítača išlo spraviť. Pretože operačný systém zmaže pri reštarte bordel, ktorý niekedy Excel s PowerPivotom nechá v pracovných systémových adresároch. Ak sa vám podarí po reštarte otvoriť súbor aj PowerPivot bez chýb, tak si ho pre istotu uložte do osobitného súboru.

Riešenie č. 3

Niekedy pomôže vymazanie TEMP adresára, reštart počítača a následné otvorenie súboru v Exceli. Adresár TEMP si zistíte napr. cez príkazový riadok, cez príkaz “echo %temp%”. Len si dajte pozor, aby ste v tom adresári nemali uložené niečo, čo vám neskôr bude chýbať.

Riešenie č. 4

Pracujte naraz iba v jednom Exceli s PowerPivotom. Ak si totižto otvoríte viacero súborov s PowerPivotom, tak po čase to začne dávať rôzne chyby. Napr. aj túto o poškodenom dátovom modeli… Preto sa vyhnite práci viac ako v 1 excelovskom súbore naraz, ak pracujete v PowerPivote.

Riešenie č. 5

Otvorte ten súbor na inom počítači – ideálne tam, kde je 64-bitový Excel, alebo viac RAM. Ak to pôjde, tak ste v prvom prípade narazili na obmedzenia 32-bitového Excelu pre PowerPivot. V druhom prípade máte model tak veľký, že potrebujete jednoducho viac pamäte RAM.

Riešenie č. 6

Dajte si opraviť inštaláciu PowerPivotu, ak ste v Exceli 2010. V prípade novších Excelov vyskúšajte plnú opravu balíka Office. Niekedy to pomôže.

Riešenie č. 7

Reštartujte počítač, a nespúšajte žiadnu aplikáciu. Potom skúste spustiť Excel ako správca. Pravdepodobne s asistenciou vášho IT admina. V Exceli otvorte váš súbor, a následne aj PowerPivot. Ak to pôjde, tak si uložte zachránený súbor, opäť pre istotu pod iným názvom. Následne znova reštartujte počítať. Po reštarte by to malo ísť aj bez oprávnení správcu.

Riešenie č. 8

Niekedy je problém v skupinových politikách Active Directory, ktoré obmedzujú veľkosť pamäťového priestoru pre Excel, a teda aj PowerPivot. Povedzte vášmu IT adminovi, aby povolil v skupinovej politike (v jeho jazyku v Group Policy) nastavenie nazvané “SeIncreaseWorkingSetPrivilege” a “SeIncreaseBasePriorityPrivilege”.

Riešenie č. 9

Ak používate Power Query, tak v starších verziách Excelu tento problém vznikne vtedy, ak z editoru PowerPivotu zmažete tabuľku, ktorá tam bola načítaná priamo z Power Query. Novšie verzie Excelu vám to už nedovolia, staršie však áno. A potom to skončí hláškou o poškodenom modeli. V tomto prípade vyskúšajte znova načítať rovnakú tabuľku s rovnakou štruktúrou a menom do PowerPivotu. To isté platí aj o stĺpcoch či iných veciach v tabuľke, ktoré tam boli načítané priamo z Power Query – nemažte ich v PowerPivote, ale robte to v Power Query s aplikovaním zmien. Tak sa tejto chybe dá častokrát vyhnúť.

Riešenie č. 10

Ak máte na svojom počítači nainštalované SSAS Tabular 2012 SP1 a Excel 2013 súčasne, tak pozastavte službu SSAS Tabular. Potom otvorte Excel znova, a malo by to ísť. Toto bola celkom známa chyba pri použití tejto kombinácie softvéru.

Riešenie č. 11

Upgrade na Office 365, Office 2016 alebo novší – v nich sa táto chyba už takmer vôbec nevyskytuje. Pred upgradom si to ale radšej najprv vyskúšajte u niekoho, kto ich už má.

Riešenie č. 12

Migrácia do Power BI Desktopu – skúste premigrovať váš excelovský súbor do Power BI Desktopu. Nevýhoda tohto postupu bude to, že bez cloudu bude použiteľný už len v Power BI Desktope. Výhoda je však to, že ani za tie vyše 3 roky existencie Power BI Desktopu som tam nedostal toto chybové hlásenie. Takže za skúšku to stojí.


Toto sú teda riešenia, ktoré stojí za to vyskúšať, keď vám Excel vyhodí hore uvedenú chybu, či už pri ukladaní, alebo načítavaní dátového modelu. Väčšinou zaberú prvé 2 riešenia. Ak však nezaberú, tak skúšajte ďalšie. A keď sa to nepodarí, tak sa obráťte na podporu Microsoftu. Pretože dátový model bude pravdepodobne naozaj poškodený.

Viete aj o iných riešeniach? Ak áno, tak sa s nimi podeľte do komentárov nižšie.