Limity PowerPivotu

PowerPivot dokáže spracovať oveľa väčšie množstvo údajov ako samotný Excel, má však svoje limity. Tie sa však líšia čo do verzie, to do edície Excelu, pod ktorým bežia. A keďže PowerPivot môžete používať aj na ďalších službách, tak aj tie majú svoje obmedzenia, na ktoré časom narazíte. Preto je dobré vedieť o nich dopredu, najmä keď sa chystáte pracovať s desiatkami až stovkami miliónov riadkov.

Obmedzenia PowerPivotu v Exceli

Najviac ovplyvňujúcim limitom je to, či je Váš Excel 32-bitový alebo 64-bitový, pretože to hovorí o tom, koľko pamäte bude technicky dostupnej pre PowerPivot. A ako to zistíte? V každej verzii Excelu je to trochu odlišné, a Microsoft to našťastie detailne zdokumentoval aj v slovenčine v tomto článku. Takže to tu nebudeme detailne rozoberať, a zameriame sa na popis najdôležitejších obmedzení.

V prípade prekročenia limitu pamäte môžete skúsiť použiť Workbook Size Optimizer, ktorý sa pokúsi optimalizovať rozloženie dát v modeli tak, aby sa dali efektívnejšie skomprimovať a uložiť.

Spoločné obmedzenia pre všetky Excely

Počet tabuliek v modeli: 2,147 mld.
Počet stĺpcov v tabuľkách: 2,147 mld.
Počet merítok v modeli: 2,147 mld.
Počet riadkov v jednej tabuľke: 1 999 999 997  (necelé 2 mld.) – tento limit už neplatí – viac info v tomto článku
Dĺžka jedného reťazca: 512 MB (cca. pol miliardy znakov)
Dĺžka reťazca pre niektoré funkcie pre prácu s reťazcami: cca. 2 milióny znakov
Maximálna dĺžka názvu objektu (tabuľky, stĺpca, merítka, hierarchie): 100 znakov

32-bitový Excel – všetky verzie

Dáta v dátovom modeli môžu zaberať maximálne 500 – 700 MB RAM, podľa toho, čo všetko ešte máte v Exceli. Dáta sú v pamäti ale komprimované, takže v bežnom prípade sa ich tam zmestí cca. 4-5x viac ako zaberajú v zdrojovej databáze. Čo zodpovedá niekoľkým miliónom riadkov.

64-bitový Excel 2010

Ak máte PowerPivot v1 (pre SQL Server 2008 R2), tak limit je 2 GB pamäte, resp. 2 GB excelovský súbor. Ak máte PowerPivot v2 (pre SQL Server 2012), tak limitom sú 4 GB pamäte, resp. 4 GB excelovský súbor.

64-bitový Excel 2013 a 2016

Excel nemá žiadny limit na veľkosť dát v pamäti ani v excelovských súboroch. Reálne však musíte mať nainštalovaný aspoň Service Pack 1 k Office 2013 (alebo fungovať rovno na verzii 2016), pretože Excel 2013 mal spočiatku problémy spracovať viac ako 4 GB dát, napriek oficiálnym tvrdeniam. Ak máte nainštalované všetky aktualizácie k Officu, nemal by to byť už problém. Tak, ako v našom experimentálnom videu 🙂

Obmedzenia PowerPivotu v ostatných službách

SharePoint Server 2013

Štandardný limit na veľkosť súborov je 50 MB, ale dá sa upraviť až na 2 GB. Excel Services, ktoré zabezpečujú integráciu PowerPivotu so SharePointom, majú však svoje vlastné limity, ktoré treba tiež zvyčajne upraviť už hneď na začiatku – štandardný limit je 10 MB na súbor (!), ale tiež to ide zväčšiť až na 2 GB.

Excel Online v službe Office 365

Maximálna veľkosť excelovského súboru je 250 MB.

Služba Power BI

Súbory v Power BI Desktope (vo formáte PBIX) nemajú žiadne obmedzenia na veľkosť. Samotný Power BI Desktop má obmedzenie 2 GB na veľkosť pamäte v 32-bitovej edícii, a žiadne obmedzenie v 64-bitovej edícii. Pri publikovaní do online služby Power BI ale musíte vo všetkých prípadoch počítať s obmedzením 250 MB na jeden excelovský súbor. Pri súboroch Power BI je limit na veľkosť 1 GB vo verziách Free a Pro a 10 GB vo verzii Premium. Pozor, nepliesť si to s veľkosťou priestoru úložiska pre užívateľa, ktorá je 1 GB pre verziu Free, 10 GB pre verziu Pro, a 100 TB pre verziu Premium. Viac detailov nájdete v tomto článku.

Power BI Report Server

Od verzie október 2017 je maximálna veľkosť súboru 2 GB.

SQL Server Analysis Services 2012/2014/2016/2017 Tabular – serverový PowerPivot

Analysis Services nemajú žiaden limit na počet riadkov v tabuľke, na rozdiel od PowerPivotu v Exceli (kde je limit necelé 2 mld. riadkov). Majú však obmedzenie, že v žiadnom stĺpci nesmie byť viac ako 1 999 999 997 unikátnych hodnôt. Zvyšok obmedzení je rovnaký ako pri PowerPivote v Exceli, pretože obe zdieľajú to isté výpočtové jadro.

 

Zdroj:

https://support.office.com/en-us/article/data-model-specification-and-limits-19aa79f8-e6e8-45a8-9be2-b58778fd68ef