Ultimátna časová tabuľka v Power Query v2.0 je VONKU!

Aj dobré veci sa dajú ešte vylepšiť. Pred 3 rokmi som uvoľnil do obehu svoj skript pre ultimátnu časovú tabuľku v Power Query, a časom sa z nej stal jeden z najpoužívanejších skriptov v Power BI na Slovensku. Možnože aj najpoužívanejší. A dnes konečne uvoľňujem jej druhú verziu.

Takúto tabuľku totižto potrebujete mať takmer v každom jednom reporte, kde robíte časové analýzy, alebo v ňom používate funkcie Time Intelligence v jazyku DAX. Jej hlavnou výhodou je nielen to, že spĺňa všetky nároky kladené týmito funkciami na časové/kalendárové tabuľky pre ich správnu funkčnosť. Ale najmä to, že takúto tabuľku viete pridať cez Power Query do svojho reportu doslova za pár sekúnd.

Novinky sú tieto:

  • podpora viacerých jazykov (slovenčina, čeština, angličtina),
  • podpora pre fiškálne roky,
  • podpora UNIX timestampov,
  • pridané číslovanie týždňov podľa ISO normy (u nás nazvané ako “týždeň v plánovacom kalendári”),
  • pridaný indikátor víkendu,
  • pridané ID dátumu a index dátumu,
  • pridané kombinované stĺpce s rokom (Rok-Štvrťrok, Rok-Mesiac a pod.),
  • vyčistený a uprataný skript.

Najnovšiu verziu tejto tabuľky, spolu s návodom na použitie, nájdete na tejto stránke.