Ako spraviť hierarchiu z viacerých tabuliek, v PowerPivote aj v Power BI

Hierarchie sú výborná funkcionalita pre zlepšenie reportingu. Doteraz sa využívali najmä v excelovskom PowerPivote, ale od minulého roka začínajú byť konečne použiteľnejšie aj v Power BI Desktope. Majú však jedno technické obmedzenie – dajú sa spraviť iba zo stĺpcov z tej istej tabuľky. Ako ale spraviť hierarchiu z viacerých tabuliek, keď to potrebujú užívatelia?

Čítajte ďalej

Azure Analysis Services Web designer – dizajnér dátového modelu v cloude

Azure Analysis Services – čiže serverový PowerPivot v cloude – má aj svoj dizajnér dátového modelu. A nemyslím tým teraz SQL Server Data Tools, s ktorými sa zvyčajne tieto modely vytvárajú a nasadzujú. Myslím tým dizajnér dátového modelu vo webovom prehliadači. Ktorý má celkom sľubný potenciál.

Čítajte ďalej

Ako presunúť merítka z jednej tabuľky do druhej, v PowerPivote aj v Power BI

Pri väčších dátových modeloch máte zvyčajne problém s organizáciou dátového modelu. A jedným z tých problémov je to, že ste niektoré merítka vytvorili v nesprávnej tabuľke, a pre prehľadnosť by ste chceli presunúť merítka do inej tabuľky. Ako na to?

Čítajte ďalej

Azure Analysis Services – PowerPivot, resp. SSAS Tabular v cloude

SSAS Tabular, resp. serverový PowerPivot, má aj svoju verziu v cloude. Ktorá sa dá používať samostatne, a ktorá okrem iného poháňa aj cloudové Power BI. Volá sa Azure Analysis Services, a umožňuje vám zbaviť sa závislosti na platforme Windows. Aj preto sa teraz na ňu pozrieme.

Čítajte ďalej

Power BI Analyzer v. 1.13 – postupnosť výpočtov a ďalšie novinky

V predchádzajúcom článku som predstavil prvú verziu Power BI Analyzera. A ako som sľúbil, tak nezostáva len pri jeho prvej verzii. Pridal som doňho podporu na interaktívne sledovanie postupnosti výpočtov medzi vypočítanými stĺpcami, merítkami a vypočítanými tabuľkami. A vďaka tomu ide jeho využiteľnosť ďaleko za hranice dokumentácie dátového modelu.

Čítajte ďalej

Power BI Analyzer – Ako rýchlo zdokumentovať dátový model v Power BI Desktope, SSAS Tabulare a Azure Analysis Services

Pred nejakým rokom som na tomto blogu písal o tom, ako rýchlo zdokumentovať dátový model v PowerPivote v Exceli. Ako to ale urobiť pre Power BI Desktop, SSAS Tabular či Azure Analysis Services, ktoré tiež používajú PowerPivot? Hľadal som na to hotové riešenia, ale väčšinou som našiel len krkolomné veci pre Excel, alebo s makrami (ktoré vám vo firme skoro nikdy nedovolia), alebo relatívne komplikované univerzálne riešenia. Preto som sa rozhodol spraviť si to sám. A tak vznikol Power BI Analyzer.

Čítajte ďalej

Ako na chybu “Údajový model je pravdepodobne poškodený.”

Každý veterán v PowerPivote spozná už po niekoľkých dňoch práce s PowerPivotom túto klasickú hlášku: “Nepodarilo sa načítať údajový model. Údajový model v tomto zošite je pravdepodobne poškodený.”. Po ktorej nasleduje panika a stres, ak nemáte spravenú zálohu súboru, najmä keď vám táto hláška vyskočí počas ukladania súboru po celodennej práci. Preto sa teraz pozrieme na to, ako z toho von.

Čítajte ďalej

Vzťahy M:N sú konečne v Power BI!

Keď ste niekedy používali PowerPivot alebo Power BI, tak ste pri prepájaní tabuliek takmer vždy narazili na problém, že aspoň na jednej strane prepojenia musí byť stĺpec s unikátnymi hodnotami. Toto sa riešilo zvyčajne rôznymi trikmi, ako prepojenie pomocou medzitabuliek so stĺpcom s unikátnymi hodnotami (napr. ako popisujem v mojej knihe o Power BI). Od júlovej aktualizácie Power BI Desktopu však PowerPivot podporuje aj prepájanie tabuliek pomocou podpory pre vzťahy M:N, čím efektívne odstraňuje hore uvedenú podmienku, aj potrebu ju obchádzať. A de facto umožňuje prepojiť ľubovoľné dva stĺpce v dátovom modeli. A je to definitívne jedna z najväčších noviniek v PowerPivote za posledné roky, ktorá tam chýbala ako soľ. Preto sa na ňu teraz pozrieme bližšie.

Čítajte ďalej

Ako znormalizovať tabuľky v Power Query

Ideálny dátový model v PowerPivote a v Power BI by mal byť štruktúrovaný tak, ako popisujem v mojej knihe o Power BI a PowerPivote – čiže ako dátové tabuľky a číselníky. Čo zvyčajne nie je problém, keď importujete dáta z bežných databáz, pretože zvyčajne tam sú už uložené v takomto formáte. Čo však s tým, keď tak uložené nie sú? Napr. ak vám niekto sprístupní len jednu gigantickú tabuľku so všetkými stĺpcami pokope, a vy to chcete ešte skombinovať s plánovacími údajmi, a spoločne analyzovať? V tom prípade sa nevyhnete procesu normalizácie dát. A my si teraz ukážeme, ako si to viete spraviť sami v Power Query.

Čítajte ďalej

5 chýb pri samoučení jazyka DAX, PowerPivotu a Power BI

Keď sa tak vo firmách pozerám, ako sa ľudia sami snažia naučiť jazyk DAX, tak sa v tom opakuje niekoľko rovnakých postupov. Z ktorých väčšina nie je zrovna vhodná, a najmä na výsledkoch sa potom nedá stavať do budúcnosti. Preto sa teraz pozrieme na to, akých 5 chýb sa ľudia dopúšťajú najčastejšie pri samoučení sa jazyka DAX, a čo s tým spraviť.

Čítajte ďalej